Vem på myndigheten kan ändra (ompröva) beslutet efter att beslutet har överklagats?

2020-03-19 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Min svenska ansökan om medborgarskap har avvisats från migrationsverket. Jag överklagade till domstolen. Domstolen skickade överklagandet till migrationsverket. Samma beslutsfattare som avvisade mitt ärende tittade på mitt överklagande. Nu är min fråga: Finns det någon lag som säger att samma beslutsfattare inte bör titta på ett fall som han / hon avvisade? Jag tycker bara att det är partiskt om samma person som redan avslog min ansökan, tittar på mitt överklagande.Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den lag som är aktuell i ditt fall är förvaltningslagen och den är aktuell såvida det inte finns andra lagar eller förordningar som har särskilda bestämmelser, vilket framgår av 4 § förvaltningslagen. I det här fallet finns det inte någon lag eller förordning som har en bestämmelse som säger något annat, såsom lagen om svenskt medborgarskap. Det enda av relevans i den lagen är att Migrationsverkets beslut om medborgarskap får överklagas till migrationsdomstolen, 26 § lagen om svenskt medborgarskap.

Enligt 38-39 §§ förvaltningslagen får det överklagade beslutet om medborgarskap ändras av Migrationsverket, bara under två förutsättningar. Myndigheten måste anse att beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende pga. att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning, och att beslutet kan ändras snabbt, enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. Migrationsverket ska alltså ändra beslutet om dessa förutsättningar är uppfyllda, men det är ett begränsat utrymme för myndigheten att ändra sitt beslut i samband med överklagande.

I förvaltningslagen står det alltså bara att det är myndigheten som får ändra beslutet och inte vem inom myndigheten som får göra det. Jag hittar inte någon myndighetsföreskrift eller något annat material som svarar på detta. Istället måste svaret på din fråga finnas i Migrationsverkets interna riktlinjer.

Som svar på din fråga finns det därför ingen lag som säger att samma beslutsfattare inte bör titta på ett fall som han eller hon avvisat, utan lagstiftaren har valt att myndigheterna själva ska bestämma detta.

Hoppas att detta gav dig vägledning!

Med vänlig hälsning,

Catarina Franco Edlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll