FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt11/04/2018

Vem måste godkänna pass för barn under 18?

Jag och mitt barns mamma har gemensam vårdnad om vår son.

Han är 5 år gammal och har rest utomlands med oss båda förut.

Jag är av utländsk härkomst och har anhöriga i södra Europa som jag tillsammans med min son vill besöka. Vi vill dessutom besöka andra länder också för att det är en del av mitt intresse och som jag vill dela med mig av till min son.

Men hans mamma vägrar skriva under på ett förnyat pass och hon vill inte att sonen åker utomlands med mig.

Kan hon göra som hon vill i passfrågan och helt och hållet hindra barnet från att åka utomlands? Hur ska jag göra för att komma till skott och faktiskt få uppleva världen utanför Sverige med min son?

I hennes resonemang utgår hon från sig själv, oftast. Hennes resonemang bygger på att jag ska visa mer värdighet gentemot henne.

Hon har också angett att hon känner oro för att jag ska kidnappa barnet, påståenden som hon sen har tagit tillbaka.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Resor

Vårdnad och vem som bestämmer över barnet regleras i Föräldrabalken (FB). Beslut om barnets angelägenheter sker gemensamt av barnets vårdnadshavare (6 kap 13 §). Från doktrinen framkommer att det finns ett undantag, om barnet bor varaktigt hos en förälder får denna bestämma om den dagliga omsorgen. I den dagliga omsorgen ingår kortare resor utomlands, men vid längre krävs godkännande från båda föräldrarna. Bor barnet lika mycket hos båda föräldrarna anses det bo varaktigt hos båda. Om din son bor halva tiden hos dig så har du alltså rätt att göra kortare resor.


Pass

Det blir dock svårare med passet. För att ett barn under 18 ska få ett pass måste alla vårdnadshavarna godkänna det, mer om detta kan du läsa på polisens hemsida (här).


Slutsats

Efter som att ett pass kräver alla vårdnadshavare godkännande kan man inte själv skaffa ett pass åt sitt barn om man inte har ensam vårdnad.


Hoppas du fått svar på din fråga!


Vänligen

Carl LohmanderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000