Vem kan vittna när man undertecknar ett testamente?

Hej, kan min exman som är far till mina barn bevittna min fars testamente med mig som arvtagare?

Lawline svarar

Hej och tack för att ni har vänt er till Lawline med er fråga!

Regler om testamente och vem som kan vittna finns reglerat i 10 kap i Ärvdabalken (ÄB), se här.

Om upprättande av testamente
Enligt 10:1 ÄB ska testamente upprättas skriftligen med två vittnen. Utan dessa vittnen föreligger inget testamente enligt huvudregeln. Det finns dock undantag vid upprättande av testamente som sker muntligen. Vittnena måste samtidigt närvara när testatorn undertecknar testamentet. Däremot behöver vittnena inte veta exakt vad som står i testamentet, men veta att det rör sig om ett testamente.

Den som är under 15 år eller på grund av psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen får inte vara testamentsvittne. Detta framgår av 10:4 st.1 ÄB. Inte heller testatorns make, sambo eller den som står i rätt upp-eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn eller är hans eller hennes syskon får vittna. Här är det något oklart om din exmake får vittna eller inte då det inte är står uttryckligen i lagen.

En god idé är istället att be någon av dina grannar, kollegor eller vänner som inte är omnämnda som testamentstagare att vittna. Det kan underlätta i bevishänseende om vittnena känner dig som testator.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen. Det går även bra att boka tid hos en av våra jurister på Lawlines Juristbyrå för att få hjälp att upprätta ett testamente. Klicka här för att boka tid.

Vänligen,

Emma FurwedRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”