Vem kan vittna när man undertecknar ett testamente?

2017-07-10 i Testamente
FRÅGA
Hej, kan min exman som är far till mina barn bevittna min fars testamente med mig som arvtagare?
SVAR

Hej och tack för att ni har vänt er till Lawline med er fråga!

Regler om testamente och vem som kan vittna finns reglerat i 10 kap i Ärvdabalken (ÄB), se här.

Om upprättande av testamente
Enligt 10:1 ÄB ska testamente upprättas skriftligen med två vittnen. Utan dessa vittnen föreligger inget testamente enligt huvudregeln. Det finns dock undantag vid upprättande av testamente som sker muntligen. Vittnena måste samtidigt närvara när testatorn undertecknar testamentet. Däremot behöver vittnena inte veta exakt vad som står i testamentet, men veta att det rör sig om ett testamente.

Den som är under 15 år eller på grund av psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen får inte vara testamentsvittne. Detta framgår av 10:4 st.1 ÄB. Inte heller testatorns make, sambo eller den som står i rätt upp-eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn eller är hans eller hennes syskon får vittna. Här är det något oklart om din exmake får vittna eller inte då det inte är står uttryckligen i lagen.

En god idé är istället att be någon av dina grannar, kollegor eller vänner som inte är omnämnda som testamentstagare att vittna. Det kan underlätta i bevishänseende om vittnena känner dig som testator.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen. Det går även bra att boka tid hos en av våra jurister på Lawlines Juristbyrå för att få hjälp att upprätta ett testamente. Klicka här för att boka tid.

Vänligen,

Emma Furwed
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2998)
2022-01-16 Måste brorsbarn få del i testamente?
2022-01-11 Kan min mamma ändra i hennes och pappas gemensamma testamente?
2022-01-10 Kan bröstarvinge avtala bort sin rätt till laglott?
2021-12-31 Sonen är skuldsatt kan vi testamentera till barnbarnen istället

Alla besvarade frågor (98477)