Vem kan vara testamentsvittne?

Hej.

Min far har nyligen avlidit och i testamentet som är upprättat 1987 har min fars frus (inte min biologiska mor) mor (svärmor) skrivit under samt min fars svärmors sambo.

Min fråga är om testamentet är giltigt då min fars svärmor är en av testamentsvittnena.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om testamenten finns i Ärvdabalk (1958:637) (ÄB) kapitel 10.

Det finns flera formkrav som måste vara uppfyllda för att ett testamente ska vara giltigt. Ett testamente ska upprättas skriftligt med två vittnen. De två vittnena ska närvara då testator skriver under handlingen, 10:1 ÄB.

Regler om testamentsvittnen finns i 10:4 ÄB. Bestämmelsen förklarar att:

Vittnet inte får vara under 15 år.

Vittnet får inte p.g.a. psykisk störning sakna förståelse för betydelsen av vittnesbekräftelsen.

Man kan inte vara testamentsvittne om man är make, sambo, syskon eller en annan person som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap till testatorn. Därutöver kan man inte vara testamentsvittne om man står i svågerlag till testatorn.

Svärföräldrar kan inte vara testamentsvittnen p.g.a. svågerlag. Testamentet blir inte automatiskt ogiltigt p.g.a. detta. Att din fars svärmor har bevittnat testamentet utgör en klandergrund. En arvinge måste väcka talan om ogiltigförklaring inom sex månader från det att den delgivits testamentet för att handlingen ska förklaras ogiltig, 14:5 ÄB. Delgivning sker genom att testamentet överlämnas till arvingen, 14:4 ÄB.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Malin BrännströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”