Vem kan vara testamentsvittne?

2017-06-29 i Testamente
FRÅGA
Hej.Min far har nyligen avlidit och i testamentet som är upprättat 1987 har min fars frus (inte min biologiska mor) mor (svärmor) skrivit under samt min fars svärmors sambo.Min fråga är om testamentet är giltigt då min fars svärmor är en av testamentsvittnena.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om testamenten finns i Ärvdabalk (1958:637) (ÄB) kapitel 10.

Det finns flera formkrav som måste vara uppfyllda för att ett testamente ska vara giltigt. Ett testamente ska upprättas skriftligt med två vittnen. De två vittnena ska närvara då testator skriver under handlingen, 10:1 ÄB.

Regler om testamentsvittnen finns i 10:4 ÄB. Bestämmelsen förklarar att:

Vittnet inte får vara under 15 år.

Vittnet får inte p.g.a. psykisk störning sakna förståelse för betydelsen av vittnesbekräftelsen.

Man kan inte vara testamentsvittne om man är make, sambo, syskon eller en annan person som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap till testatorn. Därutöver kan man inte vara testamentsvittne om man står i svågerlag till testatorn.

Svärföräldrar kan inte vara testamentsvittnen p.g.a. svågerlag. Testamentet blir inte automatiskt ogiltigt p.g.a. detta. Att din fars svärmor har bevittnat testamentet utgör en klandergrund. En arvinge måste väcka talan om ogiltigförklaring inom sex månader från det att den delgivits testamentet för att handlingen ska förklaras ogiltig, 14:5 ÄB. Delgivning sker genom att testamentet överlämnas till arvingen, 14:4 ÄB.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Malin Brännström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2977)
2021-11-30 Preskription av rätten till arv
2021-11-30 Om man inte vill halvsyskon ska kunna ärva
2021-11-30 Hur ärver särkullbarn och hur skapas enskild egendom?
2021-11-30 Fri förfoganderätt i testamente

Alla besvarade frågor (97581)