Vem kan vara efterarvinge?

En bekant till familjen har avlidit. De olika arvsklasserna är tömda på arvingar. Kvinnan har dock sen tidigare ärvt sin avlidne make med fri förfoganderätt. Han i sin tur hade en bror som idag är avliden men dennes son finns i livet. Den nu avlidna kvinnans kvarlåtenskap kommer att tillfalla allmänna arvsfonden. Räknas brorsonen till hennes avlidne make som efterarvinge till denne?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Allmänt om fri förfoganderätt

Jag tänkte börja med att kort redogöra för vad som menas med fri förfoganderätt. När en make eller maka dör kan den efterlevande maken ärva denna med antingen full äganderätt eller fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att egendomen ägs fritt, men i begränsad form. Full äganderätt innebär att egendomen ägs utan begränsningar.

Man ärver med fri förfoganderätt när det finns efterarvsberättigade till den avlidne. Med efterarvsberättigad avses en person som är berättigad till arv efter en avliden person men som måste vänta på arvet till dess att den avlidne personens maka eller make också har avlidit.

Vem kan vara efterarvinge?

Vem som kan vara efterarvinge framgår av 3 kap. 2 § ÄB.  Det är bröstarvingar till den först avlidne maken, samt föräldrar, syskon eller syskons avkomling.

Turordningen vid efterarv är densamma som i “vanliga“ fall, dvs. att bröstarvingar (barn, barnbarn osv. till den avlidne) ärver i första hand. I andra hand ärver den avlidnes föräldrar och syskon. I ett avlidet syskons ställe ärver dess barn (2 kap. 1 § ÄB).

Slutsats

Man ärver med fri förfoganderätt när det finns en efterarvsberättigad till den avlidne. Av 3 kap. 2 § ÄB framgår att ”syskons avkomling” kan vara efterarvinge. Det innebär alltså i detta fall att den först avlidne makens brorson är berättigad till efterarv.

Jag hoppas att jag lyckats svara på din fråga. Om du önskar hjälp av en jurist vill vi på Lawline gärna hjälpa dig, information om pris och tidsbokning finner du i sådant fall här.

Med vänliga hälsningar

Jennie AskengrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”