Vem kan upprätta en framtidsfullmakt?

FRÅGA
Min man står för framtidsfullmakten för sin mamma. Nu helt plötsligt så har hans bror börja intressera sig för att han vill ha en framtidsfullmakt. Deras mamma är dement idag och min man sköter hennes bankärenden. Hur kan hans bror få en framtidsfullmakt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelser om framtidsfullmakter finns i lagen om framtidsfullmakter (2017:310). Enligt lagen får den som fyllt 18 år och har förmåga att ta hand om sina angelägenheter upprätta en framtidsfullmakt (3 §). Enligt förarbetena till bestämmelsen innebär det att förutom att fullmaktsgivaren måste vara myndig, måste den även ha förmåga att ta hand om sina angelägenheter vid tidpunkten för fullmaktens upprättande. Fullmaktsgivaren måste vara beslutsförmögen. Att fullmaktsgivaren är beslutsförmögen är motsatsen till vad som stadgas i lagens 1 § (prop. 2016/17:30 s. 111).

Som jag förstår det har framtidsfullmakten redan trätt i kraft eftersom din mans mamma är demenssjuk och inte längre har förmåga att ta hand om sina angelägenheter (det är först då framtidsfullmakten träder i kraft). Om så är fallet kan hon inte längre utfärda en framtidsfullmakt och din mans bror kan därför inte heller få en sådan.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (407)
2020-01-31 Kan man bli omyndigförklarad?
2020-01-28 Säga upp godmanskap
2020-01-20 Varför behöver man betala för att ha en god man?
2020-01-06 Hur gör vi för att sälja min sjuka mammas bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (77205)