FrågaFAMILJERÄTTGod man26/10/2019

Vem kan upprätta en framtidsfullmakt?

Min man står för framtidsfullmakten för sin mamma. Nu helt plötsligt så har hans bror börja intressera sig för att han vill ha en framtidsfullmakt. Deras mamma är dement idag och min man sköter hennes bankärenden. Hur kan hans bror få en framtidsfullmakt.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelser om framtidsfullmakter finns i lagen om framtidsfullmakter (2017:310). Enligt lagen får den som fyllt 18 år och har förmåga att ta hand om sina angelägenheter upprätta en framtidsfullmakt (3 §). Enligt förarbetena till bestämmelsen innebär det att förutom att fullmaktsgivaren måste vara myndig, måste den även ha förmåga att ta hand om sina angelägenheter vid tidpunkten för fullmaktens upprättande. Fullmaktsgivaren måste vara beslutsförmögen. Att fullmaktsgivaren är beslutsförmögen är motsatsen till vad som stadgas i lagens 1 § (prop. 2016/17:30 s. 111).

Som jag förstår det har framtidsfullmakten redan trätt i kraft eftersom din mans mamma är demenssjuk och inte längre har förmåga att ta hand om sina angelägenheter (det är först då framtidsfullmakten träder i kraft). Om så är fallet kan hon inte längre utfärda en framtidsfullmakt och din mans bror kan därför inte heller få en sådan.

Vänligen,


Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000