Vem kan ta ut kontrollavgift vid parkering?

2015-08-18 i Parkeringsböter
FRÅGA
Har en samfällighetsförening laglig rätt att agera som ett parkeringsbolag? D v s sätta p -bot och hota med kronofogden om den inte betalas. Sätter även upp diverse förbudsskyltar.
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag har inte funnit något som säger att en sådan förening inte har rätt att agera som ett parkeringsbolag.

Lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering gäller ägare av privat mark. Av lagens 1 § framgår att en markägare som upplåter ett område för parkering eller förbjuder parkering inom området får under de förutsättningar som anges i lagen ta ut en avgift om ett fordon parkerats inom området i strid mot förbud eller villkor som han har beslutat. Vem som avses med markägare framgår inte, men äger samfällighetsföreningen marken borde även denna omfattas av lagen.

Markägaren är skyldig att genom tydlig skyltning ange vilka parkeringsvillkor som gäller på platsen, 3 §. Kontrollavgiften får inte överstiga kommunens egen felparkeringsavgift, se 4 §.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (422)
2020-10-22 Hur överklagar jag parkeringsböter?
2020-10-19 Hur kan du gå vidare när du fått parkeringsböter?
2020-10-12 Kan jag överklaga parkeringsboten om jag betalt för fel bil?
2020-10-06 Kan man få parkeringsböter om man misstagit sig på registreringsnumret?

Alla besvarade frågor (85316)