Vem kan skriva under när min förälder är för sjuk?

FRÅGA
Jag behöver båda mina målmäns underskrift för att åka utomlands, dock är den ena så pass sjuk att hon inte kan skriva på pappret men min pappa har inte ensam vårdnad. Hur gör man?
SVAR

Hej och tack för att du kontaktar Lawline.

Anhörigfullmakt

När någon på grund av sjukdom inte längre kan sköta sina egna angelägenheter kan en anhörig sköta dessa istället (17:1 föräldrabalk). Den som i första hand är anhörig är make eller sambo (17:2 föräldrabalk). Förutsatt att din pappa är make eller sambo så kan din pappa skriva under för din mammas räkning under tiden hon är för sjuk för att göra det själv. Om dina föräldrar inte är sambos eller gifta går anhörigfullmakt till dina vuxna syskon om du har vuxna syskon. Om du inte har det går den till din mammas föräldrar, och lever hennes föräldrar inte längre går den till hennes syskon. I sista hand om hon inte har syskon i livet går fullmakten till hennes syskonbarn.

Gäller för vardagliga rättshandlingar

Anhörigfullmakt gäller för vardagliga rättshandlingar. Att ge tillstånd till en mindre resa utomlands borde räknas som en vardaglig rättshandling. Om tillståndet däremot gäller en flytt eller längre vistelse utomlands faller det utanför anhörigfullmakt. I så fall kan ni behöva ansöka om god man till din mamma.

God man

Om din mamma förmodas förbli sjuk under en längre tid eller om hennes tillstånd behövs för saker som inte är vardagliga rättshandlingar kan ni ansöka om en god man åt henne (11:4 föräldrabalk). En god man är någon som kan ingå avtal för din mammas räkning, men din mamma kan fortfarande ingå avtal själv om hon skulle vara förmögen till detta. Både din mamma och den gode mannen kan alltså ingå avtal för din mammas räkning. En god man kan ingå både stora och små avtal och har samma rättshandlingsförmåga som din mamma. Man ansöker om att god man ska utses hos tingsrätten.

Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Ebba Ekstrand
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (450)
2020-08-06 Vem avgör om en person behöver en förvaltare?
2020-08-05 Kan en förvaltare besluta i ärenden utan den enskildes samtycke?
2020-07-31 Får en god man bestämma kring flytt?
2020-07-30 Får god man göra kontoutdrag utan huvudmannen kännedom?

Alla besvarade frågor (82636)