Vem kan sitta i kommunfullmäktiges presidium?

FRÅGA
Hej!Har fått information om att ledamöter i kommunala nämnder, styrelser och beredningar inte är valbara till ett Kommunfullmäktiges presidium. Stämmer detta? Och om så, var står det angivet i lagen?
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Det är så att kommunfullmäktige ska utse en ordförande och en eller flera vice ordförande (presidiet) samt bestämma tid för uppdragen. De regler som styr detta kan tas in i fullmäktiges arbetsordning. Detta regleras i 5 kap 2 § Kommunallagen (KL).

Förslag till regler om presidiet och ordföranden finns i Svenska kommunförbudets underlag till arbetsordning för fullmäktige. Presidievalet ska förrättas före utgången av december månad under valåret.

Ordförande i fullmäktige resp. vice ordförande måste vara ledamot av fullmäktige. Detta kan jämföras med riksdagen d.v.s. den som inte valts till riksdagen kan inte bli t.ex. talman. Detsamma gäller presidiet för nämnd se 6 kap 21 och 22 §§ KL, där det stadgas att ordförande i en nämnd alltid måste vara ledamot i en nämnd. En ersättare kan därmed inte väljas till ordförande.

Jag hoppas det var svaret på din fråga!

Tveka inte att fråga om du har ytterligare frågor!

Jag önskar dig en fortsatt bra dag!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (564)
2019-05-17 Kan kungen avsättas?
2019-05-16 Juridisk problemlösning
2019-05-14 Jag har blivit rånad, vart vänder jag mig för att få hjälp?
2019-05-14 Likhets- och objektivitetsprincipen

Alla besvarade frågor (69135)