Vem kan se mina tidigare domar och kan polisen se mitt "gamla" belastningsregister?

FRÅGA
Hejsan! Jag är idag 36 år men har i mina yngre dagar begått en del brott som jag blivit dömd för. Påföljderna har alltid varit böter och vid två tillfällen samhällstjänst. Jag var 25år gammal när jag fick min senaste dom och lever idag ett underbart liv. Men vad jag undrar över är- vem kan se mina tidigare straff/påföljder i domstolens register och hur går man tillväga för att få fram informationen? Eller om jag blir stoppad av polisen vid en eventuell trafikkontroll, kan de då se mitt "gamla" register eller blir jag tagen för en lögnare om jag svarar att jag inte har någonting i mitt register? Tacksam för svar. Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Vad härligt att höra att du idag lever ett underbart liv! För att besvara din fråga kommer jag använda mig av lagen om belastningsregister och offentlighets- och sekretesslag (förkortas OSL).

Jag kommer dela in mitt svar i tre delar. Den första handlar om vem som kan se dina tidigare domar och hur man går tillväga för att få fram dessa, den andra handlar om vem som har rätt att se ens brottsregister och den tredje handlar om preskription. Din fråga handlar inte uttryckligen om preskription men min bedömning är att det är nödvändigt att ta upp för att ge dig ett fullgott svar.

Vem kan se mina tidigare domar och hur går man tillväga för att få fram informationen?

De flesta handlingar som ingår i domstolars verksamhet, även domar där straff / påföljder syns, blir s.k. allmänna handlingar. Det innebär att allmänheten har rätt att begära ut dessa handlingar, det följer av den s.k. offentlighetsprincipen som gäller i Sverige. Offentlighetsprincipen, som utgör rätten för allmänheten att ta del av allmänna handlingar, gäller förutsatt att handlingen inte är belagd med sekretess. En handling kan sekretessbeläggas t.ex. för att skydda allmänna intressen eller privatpersoners hälsa, sexualliv, uppgifter om bidrag och socialförsäkringar.

För att begära ut en sådan allmän handling kan man kontakta domstolen. Kontakten kan t.ex. ske via mejl, telefon eller ett besök på aktuell domstol. Alltså, allmänheten kan få tillgång till dina tidigare domar och detta genom att kontakta domstolen för att begära ut dem. Personen kommer då få information om dina straff / påföljder då det är uppgifter som i regel framgår av domen.

Vem har rätt att se mitt brottsregister?

För den delen av din fråga som handlar om ifall polisen kan se ditt "gamla" register och tänka att du ljuger så gäller andra regler än ovan om dina domar. Det du har dömts för ska förvisso stå med i belastningsregistret (3 § första punkten lag om belastningsregister), och polisen har rätt att se detta register (6 § andra punkten lag om belastningsregister). I förhållande till det allmänna är registret dock, till skillnad från domarna som är allmänna handlingar, belagt med sekretess (35 kap. 3 § OSL).

Hur den s.k. preskriptionsfristen påverkar

Begångna brott ligger inte kvar i belastningsregistret för evigt, de har en s.k. preskriptionsfrist. Efter en viss tid kommer alltså brottet inte synas i belastningsregistret längre, inte ens för polisen.

För de tillfällen då du fått böter som påföljd är preskriptionsfristen 5 år (17 § nionde punkten lag om belastningsregister). För de två tillfällen då du dömdes till samhällstjänst är preskriptionsfristen 10 år om du vid tillfället för brottet vad över 18 år och 5 år om du var under 18 år (17 § fjärde punkten lag om belastningsregister).

Med tanke på att du var 25 år när du fick din senaste påföljd för brott har alltså samtliga brott preskriberats och gallras inte längre i ditt belastningsregister. Polisen bör därför inte se dig som en lögnare vid en eventuell trafikkontroll eller liknande.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Fick du svar på din fråga?