FrågaSTRAFFRÄTTFörskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB31/05/2016

Vem kan polisanmäla för olovligt förfogande och egenmäktigt förfarande ?

Hej. min kille blev dömd för misshandel av mig och avtjänar 14 månaders fängelse. Hans föräldrar vill nu hämta hans grejer som är kvar i min lägenhet men jag anser att det är en sak mellan mig och mitt ex, dom ska nu polisanmäla mig för "olovligt förfogande" samt "egenmäktigt förfarande" jag kommer inte att neka mitt ex hans privata ägodelar när han avtjänat sitt straff men anser att det är vår ensak och definitivt inte hans föräldrars angelägenhet. Kan föräldrarna komma någonvart med dessa anmälningar?

Mvh Anette

Lawline svarar

Hej och tack för att du har ställt din fråga till Lawline!

Först kommer här en kort genomgång av de båda brotten:

Olovligt förfogande

10 kap 4 § Brottsbalk (1962:700), olovligt förfogande aktualiseras då du redan har egendomen i din besittning och den här egendomen tillhör någon annan (i det här fallet ditt ex.) och där du vidtar åtgärder som gör att ditt ex berövas sin rätt till sakerna. Att kasta, förstöra eller vägra lämna ifrån sig egendom är att beröva den rättmätiga ägaren sin rätt.

Straffet för olovligt förfogande är böter eller fängelse i högst två år.

Egenmäktigt förfarande

8 kap 8 § Brottsbalk (1962:700), egenmäktigt förfarande aktualiseras när du har tillgripit din ex:s saker (till skillnad från olovligt förfogande), det vill säga att du uppsåtligen har tagit dessa, oavsett om du har intentionen att behålla sakerna eller inte så är det egenmäktigt förfarande eftersom de inte tillhör dig.

Straffet för egenmäktigt förfarande är böter eller högst 6 månaders fängelse, är brottet grovt kan du dömas upp till 4 ås fängelse. Är brottet utfört med våld och hot anses det vara grovt.

Se brottsbalken här: https://lagen.nu/1962:700


Som du ser så är egenmäktigt förfarande inte tillämpligt om det inte är så att du de facto har kört och hämtat hans saker någonstans, utan som det verkar utifrån din fråga är sakerna redan hemma hos dig/ er. Om ditt ex har utfärdat en fullmakt till sina föräldrar för att de ska komma till dig och hämta hans saker så har de rätt att göra det. Även om du personligen anser att de inte har något att göra med förhållandet mellan dig och ditt ex, så ändrar inte det hans rätt till sina saker och föräldrarnas rätt att komma och hämta dessa, under premissen att de har en fullmakt från sin son.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia WigströmRådgivare