Vem kan påkalla bodelning när ett samboförhållande upphör?

2020-11-09 i Sambo
FRÅGA
HejMin mor har gått bort och hon var sambo och de införskaffade ett hus för gemensant bruk 2000 eller 2001. Ca 20 år har de bott tillsammans i detta hus. Mors sambo står dock som ägare på huset.Jag undrar om jag som barn har någon arvsrätt till huset? De har inga gemensamma barn.Vill bara ha svar om det är kosnadsfritt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om jag förstår dig rätt vill du veta om du kommer ärva ett hus som din avlidna mor förvärvade tillsammans med sin dåvarande sambo för gemensamt bruk trots att det är din mors dåvarande sambo som står som ensam ägare på huset.

Bodelning vid dödsfall - sambor

Enligt 2 § Sambolagen (2003:376) (SamboL) upphör ett samboförhållande när någon av samborna avlider. När det sker ska en bodelning göras om någon av samborna begär det, 8 § SamboL. Det förutsätter att det inte finns ett samboavtal som föreskriver att Sambolagen inte ska vara tillämplig på deras samboförhållande, 9 § SamboL. Den efterlevande sambon måste påkalla bodelning inom ett år från det att samboförhållandet upphörde, 8 § SamboL. Om någon av samborna har avlidit är det endast den efterlevande sambon som kan begära bodelning, 18 § SamboL. Du som arvinge kan alltså inte påkalla bodelning.

Samboegendom delas lika vid bodelning

Det som ingår i bodelningen är gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning. Eftersom din mor och hennes sambo förvärvat huset för gemensamt bruk utgör huset samboegendom som ska ingå i en bodelning om din mors sambo begär en bodelning. Om bodelning förrättas kommer samboegendomen delas lika mellan din mors dödsbo och din mors sambo.

Om bodelning påkallas av din mors sambo

Om din mors sambo skulle påkalla bodelning innebär det i generella drag att halva huset, i alla fall halva husets värde beroende på om huset skulle behållas eller säljas, skulle tillfalla dig när arvskiftet förrättas efter din mor. Du skulle då ärva det som din mors dödsbo får ut genom bodelningen.

Om din mors sambo inte påkallar bodelning kommer huset inte att ingå i arvskiftet eftersom din mors sambo står som ensam ägare på huset.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Matilda Hamner
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (484)
2021-05-31 Sambo och testamente gällande barn
2021-05-15 Vad händer med bohag vid en sambos död?
2021-05-08 Sambo avlider - vem får bostaden?
2021-05-05 Ärver sambos varandra om det finns ett testamente?

Alla besvarade frågor (93151)