Vem kan överta en bostad vid en bodelning?

Min dotter är sambo och de köpte hus i augusti 2016. Nu har det avslöjats att han är spelmissbrukare med skulder på 700.000. Hon vill att han flyttar ut och banken är ok med att hon bor kvar. Hans föräldrar vill ha bodelning och ta över huset. Han har en 7 årig son, så föräldrarna tycker att huset ska bli hans. Vad har hon för rätt?

Med vänlig hälsning,

Orolig mamma

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler som rör sambos egendom finns i sambolagen (SL).

Om din dotter och hennes sambo flyttar isär upphör samboförhållandet, enligt 2 § SL. Då kan antingen hon eller hennes (ex-)sambo begära att deras samboegendom ska fördelas mellan dem genom bodelning, enligt 8 § SL.

I bodelningen ingår samboegendom. Det bohag som är förvärvat för gemensam användning utgör samboegendom och ska därför med i bodelningen, enligt 3 § SL. Även en bostad som är förvärvad för gemensamt bruk utgör samboegendom, enligt 3 och 5 §§ SL. Eftersom de köpte huset tillsammans för att de skulle bo i det så utgör det samboegendom och ska därför ingå i en bodelning.

Bodelning

En bodelning går till så att deras all deras respektive samboegendom tilldelas ett värde så att deras respektive andelar i samboegendomen kan beräknas, enligt 12 § SL.

När beräkningen av andelar görs får respektive sambo avräkna så mycket att det täcker de skulder sambon hade när samboförhållandet upphörde. I den mån skulderna inte hänför sig till samboegendom så får denna endast täckning ur samboegendomen i den mån det inte finns täckning ur egendom som inte utgör samboegendom, enligt 13 § SL. .

När deras respektive andelar i samboegendom är uträknas och skulder är avräknade, så ska andelarna räknas samman. Värdet delas sedan lika mellan samborna, enligt 14 § SL.

Med ledning av de andelar som har beräknats för samborna ska samboegendomen fördelas mellan dem på lotter, enligt 16 SL. Egendomen som vid beräkningen har representerats av ett värde ska nu fördelas mellan dem, det kallas lottläggning. Huvudregeln är att den som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få den egendom i avräkning på sin lott, enligt 16 § SL. Det är således den av dem som bäst behöver huset som ska få det. Att han har barn talar starkt för att det är han som bäst behöver det men det är inte självklart utan det kan finnas andra skäl till att er dotter bäst behöver huset. Hans föräldrar har dock ingen rätt att ta över huset genom bodelningen utan det är någon av de två samborna som ska få det på sin lott, om de vill och har möjlighet till det.

Om han övertar hela bostaden mot avräkning och inte tillgodoser din dotter med egendom ur samboegendomen så ska han betala motsvarande belopp i pengar till henne. Han måste således, om hon inte får täckning för sin lott ur resterande samboegendom såsom t ex bohag, ha tillräckligt med pengar för att kunna kompensera din dotter, för att få överta bostaden.

Sammanfattning

Om någon av samborna begär bodelning så ska huset ingå i denna. Vid en lottläggning ska den som bäst behöver huset få det men hans föräldrar har inte möjlighet att överta det utan det är din dotter eller hennes sambo som har den rätten. Oavsett om han får ta över hela huset så ska hon kompenseras.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna RappmannRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning