Vem kan överklaga i bygglovsärenden?

Vem kan överklaga beslut om bygglov??

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett beslut om bygglov kan överklagas till länsstyrelsen enligt 13 kap 3 § PBL. Bestämmelser om vem som får överklaga ett beslut om bygglov regleras i 22 § förvaltningslagen (FL), jfr 13 kap 8 § PBL.

För att ha rätt att överklaga i bygglovsärenden krävs det således att man är "berörd" och att beslutet har gått en emot. Med andra ord ska man ha ett sådant intresse i saken att rätten att överklaga anses befogad. Vem som ska anses vara berörd i lagens mening är inte helt lätt att avgöra. I praxis har kretsen berörda bedömts ganska restriktivt. Utöver gränsgrannar, dvs. ägare till fastigheter som direkt gränsar till den fastighet för vilken bygglov har sökts, har endast personer som kan förväntas bli "särskilt påverkade" ansetts ha klagorätt. Det är svårt att säga vad som krävs för att man ska bedömas vara "särskilt påverkad", men det verkar krävas ganska mycket.

För övrigt gäller enligt 23 § FL att den som ett beslut angår som huvudregel har tre veckor på sig att överklaga beslutet. Efter denna tidsfrist har beslutet vunnit laga kraft.

Hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000