Vem kan man kräva i handelsbolag respektive kommanditbolag?

2017-09-30 i Bolag
FRÅGA
Gällande Handelsbolag: Vad jag har förstått så är bolagsmännen i ett handelsbolag solidariskt ansvariga för förpliktelser mot bolaget, HBL 2 kap 20§. Jag har dock en fråga om detta. Spelar det någon roll om man äger olika mycket av handelsbolaget? Borgenärer har ju rätt att kräva fordran från alla bolagsman. Så hur fungerar det om A & B äger ett handelsbolag, där A äger 60% medan B äger 40% av bolaget och bolaget har en fordran från en borgenär som vill få in sina pengar (10 000kr fordran)? Kommer A då få betala 6000 kr och B 4000 kr? Eller kommer både A & B betala 5000 kr var? Kan borgenären dessutom endast kräva bolagsmännen på fordran eller kan borgenären även kräva bolaget i sig på fordran (antar att det bör gå då handelsbolaget är en juridisk person, HBL 1 kap 4§)? Kommanditbolag: Svarar bolagsmännen solidariskt i detta fall med, eller kan borgenären kräva fordran på vilken kommanditdelägare som helst?
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om både handelsbolag och kommanditbolag finns i Handelsbolagslagen (HBL).

Handelsbolag

Du har helt rätt i att bolagsmännen i ett handelsbolag är primärt och solidariskt ansvariga för bolagets förpliktelser, HBL 2 kap 20 §. Det solidariska ansvaret innebär att den borgenär som har en fordran kan kräva var och en av bolagsmännen på hela beloppet. Använder vi ditt exempel ovan kan alltså borgenären kräva vem den vill av A eller B på hela beloppet om 10 000 kr. Precis som du själv är inne på går det även bra att kräva bolaget i sig.

Kommanditbolag

Ett kommanditbolag är en speciell form av handelsbolag där en eller flera bolagsmän har förbehållit sig att inte svara för bolagets förbindelser med mera än hen har satt in eller åtagit sig att sätta in i bolaget. En sådan bolagsman kallas kommanditdelägare. Det måste emellertid alltid finnas även en så kallad komplementär i kommanditbolaget, vilket är en delägare med obegränsat ansvar, HBL 1 kap 2 §. Om vi antar att A är kommanditdelägare som endast åtagit sig ansvar upp till 6 000 kr och B är komplementär kan alltså borgenären kräva B på hela skulden om 10 000 kr, men kan endast kräva A på 6 000 kr.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Annie Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?