Vem kan jag vända mig till för att få ersättning för ett inbrott?

FRÅGA
Jag har haft inbrott och mitt försäkringsbolag vägrar betala. Jag har vänt mig till arn, men även där fick jag nej. Ska jag ta upp det i domstol så kommer det att kosta mig minst 900 kr, och mest troligen även där bli ett nej. Vilka andra föreningar /bolag /instanser finns det att vända sig till så att jag iallafall får ersättning från inbrottet. Jag har inte råd att vara utan någon ersättning. Hoppas att ni kan hjälpa mig. Mvh Elin.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!

Det finns tyvärr ingen instans, bolag eller förening som ersätter sådana inbrott. Det är försäkringsbolag man vänder sig till.

Reglerna beträffande brott regleras i Brottsbalken (BrB). När en person stjäl något är det att anse som stöld i enlighet med 8 kap 1 § BrB. Stölden ska i sådana fall ha skett olovligen och personen ska ha haft för avsikt att tillägna sig det stulna. Tillgreppet ska dessutom ha inneburit skada för den drabbade. Eftersom det inte riktigt framgår Om inbrottet skett i en bostad anses detta som en grov stöld enligt 8 kap 4 § BrB. Det räknas då som grov stöld just för att det skett genom intrång i hus.

Polisen ska inleda en förundersökning så snart det finns en anledning att anta att ett brott som faller under allmänt åtal har begåtts enligt 23 kap 1 § Rättegångsbalken (RB). Det är polis eller åklagare som fattar beslut om förundersökning ska inledas eller inte enligt 23 kap 3 § RB. Alla brott hör under allmänt åtal, så länge det inte anges annat i lagtexten enligt 20 kap 3 § RB.

Detta innebär alltså att så snart ett brott har begåtts som faller in under allmänt åtal så ska förundersökning inledas. Stöld är ett sådant brott som faller in under allmänt åtal då det inte står annat i lagtexten.

Detta innebär att du kan upprätta en polisanmälan där polisen får utreda det inträffade. Det kostar ingenting. Dock kan förundersökningen läggas ned om det skulle visa sig att den fortsatta utredningen skulle kräva orimliga kostnader och straffet enbart skulle leda till 3 månaders fängelse eller att det kan antas att åtal inte kommer att ske på grund av åtalsunderlåtelse enligt 23 kap. 4 a § RB. Att en förundersökning läggs ned innebär att brottet inte utreds längre. Om åtal väcks och åklagaren når framgång i målet så kan den personen som begått inbrottet krävas på skadestånd för sakskada som denne har orsakats med uppsåt eller av vårdslöshet enligt 2 kap 1 § Skadeståndslagen.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Du är alltid välkommen åter med ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar

Fawzia Hassoun
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (743)
2021-11-20 Preskription av brott
2021-11-16 Olagligt att leta i annans sopor?
2021-11-12 Gränsdragningen mellan försök till ringa stöld och försök till stöld
2021-11-05 OAVSIKTLIG STÖLD

Alla besvarade frågor (97371)