FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt02/02/2018

Vem kan göra en orosanmälan när det gäller barn?

Kan vem som helst skriva en orosanmälan när det gäller barn? Och min fråga är vidare om jag kan konsultera en advokat för att få råd innan det går vidare till socialtjänsten?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om orosanmälan regleras i socialtjänstlagen (SoL).

Myndigheter vars verksamhet berör barn och unga och andra myndigheter såsom kriminalvården, polismyndigheter m.m. har en skyldighet att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa (14 kap. 1 § SoL). Men alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden (14 kap. 1 c § SoL).

För privatpersoner föreligger det inte någon skyldighet att göra en orosanmälan. Det innebär att en privatperson inte kan straffas för att denne inte har gjort en orosanmälan. Men det dock bra och viktigt att man anmäler om man misstänker att ett barn far illa. Som privatperson kan du även göra en anonym anmälan, detta förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten.

Du kan göra en orosanmälan hos socialnämnden i din kommun. Mer information om hur du ska gå tillväga kan du hitta på socialstyrelsens hemsida.

Om du vill kan du konsultera med en advokat för att få råd innan du tar det vidare till socialtjänsten. Du kan genom Lawline boka tid med en av våra jurister eller få telefonrådgivning på telefonnumret 08- 533 300 04.

Lycka till

Med vänliga hälsningar

Susanne ZahawiRådgivare