Vem kan göra en anmälan om falsk tillvitelse?

2020-12-25 i Övriga brott
FRÅGA
Om en person anmäler en annan person för ett brott som inte har hänt, och detta kan bevisas. Vem ska då göra anmälan om falsk tillvitelse? Har polisen skyldighet att upprätta anmälan om det uppdagas att det är en falsk anmälan? Eller är det den utsatta personen som ska göra anmälan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det finns två st brott i brottsbalken ( brottsbalken kommer härefter att benämnas som "BrB") som kan komma att bli aktuella när någon anmäler annan för ett brott som inte har hänt. Dessa är falsk angivelse och falsk tillvitelse. Jag kommer börja med att förklara skillnaden mellan dessa två och till sist besvara frågan om vem som kan respektive har skyldighet att anmäla brottet.

Falsk angivelse

Om en person anger en annan till en myndighet, ex. till polis eller socialnämnden, och påstår att denne begått ett brott med syfte att denne ska åtalas, trots att personen i fråga är oskyldig, kan denne dömas för falsk angivelse (15 kap. 6 § BrB). För att det ska föreligga falsk angivelse krävs det alltså att angivaren haft uppsåt till att personen åtalas, dvs. syftet med angivelsen är att personen ska åtalas för brottet som man påstår att denne har begått. Att något åtal de facto har väckts är däremot inget krav som ställs för att det ska föreligga falsk angivelse.

Falsk tillvitelse

Om en person lämnar osanna uppgifter om annan till en myndighet och påstår att denne begått ett brott, trots att man vet att personen i fråga är oskyldig, kan denne dömas för falsk tillvitelse (15 kap. 7 § bra). Till skillnad från falsk angivelse finns det här inte något krav på uppsåt, dvs. anmälaren behöver inte ha haft uppsåt för att det ska väckas något åtal mot personen i fråga.

Har polisen skyldighet att upprätta anmälan?

Enligt 9 § polislagen är polisen skyldig att rapportera brott som hör under allmänt åtal. Vidare enligt 20 kap. 3 § rättegångsbalken anses alla brott höra under allmänt åtal om det inte uttryckligen sägs annat i lagtexten. Det finns inget i lagtexten som uttrycker att falsk angivelse och tillvitelse inte hör under allmänt åtal och därför har polisen skyldighet att rapportera. Däremot när det gäller just falsk angivelse och tillvitelse kan det vara svårt för polisen att bedöma att det rör sig om just en falsk anmälan, därför är det viktigt att den som blir utsatt för detta brott själv anmäler brottet hos polisen.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!

Önskar dig en God Jul!

Med vänliga hälsningar,

Sara Hrnic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (926)
2021-04-09 Är det lagligt att köpa en oslipad butterflykniv från utlandet?
2021-04-06 Erkänna brott man inte begått
2021-04-06 Preskriptionstid för urkundsförfalskning
2021-03-31 Är deltagande i en terroristorganisation kriminaliserat?

Alla besvarade frågor (91095)