Vem kan göra anspråk på ett testamente?

2021-11-27 i Testamente
FRÅGA
Min svärmor ärvde sin man med fri förfoganderätt hon sålde sin bostadsrätt o flyttade till serviceboende pengarna vid försäljningen fick sonen som är enda barnet,Efter sex år avlider sonen före modern men har skrivit testamente att hans fru ärver med full förfoganderätt, kan någon göra anspråk.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att utgå från bestämmelserna i ärvdabalken (1958:637) för att besvara din fråga.

Huvudregeln inom svensk rätt är att man får göra vad man vill med sin egendom, det är alltså fritt för sonen att testamentera sin egendom. Efter att modern gett honom egendomen vare sig det är i form av en gåva eller förskott på arv ska det ses som en del av hans egen kvarlåtenskap vid hans bortgång. Genom att skriva ett testamente kan sonen bortgå från den legala arvsordningen i och göra föräldrar och syskon arvlösa 2 kap ärvdabalken. De enda som har ett anspråk på testamente och kan påkalla jämkning är arvlåtarens bröstarvingar, alltså sonens barn, oavsett om det gäller gemensamma barn eller särkullbarn.

Utgångspunkten i arvsrätt är att efterlevande make ska ärva allt med fri förfoganderätt, denne ska alltså kunna använda egendomen hur denne vill men får inte testamentera bort den (3 kap. 1 § ÄB). Gemensamma bröstarvingar får ut ett efterarv när efterlevande make går bort (3 kap. 2 § ÄB). Särkullbarn till den avlidne har alltid rätt att direkt kräva ut sin arvslott direkt (3 kap. 1 § ÄB).

Laglottsskydd

Oavsett om det gäller gemensamma barn eller särkullbarn har bröstarvingar alltid en rätt att få ut sin laglott, från den avlidnes kvarlåtenskap. Ett testamente kan inte förhindra att en bröstarvinge får ut sin laglott (som utgör hälften av arvslotten), bröstarvingen kan för att få ut sin laglott påkalla jämkning (7 kap 3 § ÄB).

I sonens fall skiljer det sig en aning om det är ett särkullbarn eller gemensamt barn som påkallar jämkningen. Ifall det är ett särkullbarn kan denne få ut sin laglott direkt från frun genom att jämka testamentet. Men om det är ett gemensamt barn kommer frun fortfarande att få allt enligt testamentet med full äganderätt men den delen av kvarlåtenskapen som motsvara barnets laglott kommer hon att ärva med fri förfoganderätt och kommer senare vid hennes bortgång att gå i efterarv till det gemensamma barnet.

Sammanfattning

De enda som kan påkalla jämkning av sonens testamente är dennes bröstarvingar. Både gemensamma barn och särkullbarn kan påkalla jämkning av testamentet och kan därmed göra anspråk på sin laglott. Jämkningen gäller således endast laglotten, som utgör hälften av barnets egentliga arvslott. Ifall särkullbarn gör anspråk får denne ut laglotten direkt men om ett gemensamt barn påkallar jämkning går egendomen fortfarande till frun/mamman som ärver allt med full äganderätt förutom barnets laglott som hon istället ärver med fri förfoganderätt. Barnet har sen efterarvsrätt vid mammans bortgång.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar Abdulreza
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2999)
2022-01-18 Kan någon testamentera bort hela sin kvarlåtenskap trots att en legal arvinge är vid liv?
2022-01-16 Måste brorsbarn få del i testamente?
2022-01-11 Kan min mamma ändra i hennes och pappas gemensamma testamente?
2022-01-10 Kan bröstarvinge avtala bort sin rätt till laglott?

Alla besvarade frågor (98495)