Vem kan få lägenheten vid en separation?

FRÅGA
Jag är sambo och undrar vem av oss som har rätt till lägenheten vid en separation? Jag står på kontraktet, men vi har flyttat in i den för gemensamt bruk. Har den ena parten rätt att bo kvar tills annat boende finns?Är båda skyldig att betala hyran tills separationen är helt klar?
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om sambor och separation finns reglerat i Sambolagen (SL).

Sambors egendom
Vad som utgör samboegendom framgår främst av SL 3 § där det bl.a. står att sambors gemensamma bostad utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning, förutsatt att varken SL 4 § eller SL 9 § blir tillämpliga. Eftersom inga omständigheter tyder på att du fått lägenheten genom arv, testamente eller gåva eller skrivit ett samboavtal angående lägenheten så blir ej SL 4 § eller 9 tillämpliga här.

Då du och din sambo flyttat in i lägenheten tillsammans får här anses att ni har förvärvat den för gemensamt bruk och att den i och med detta utgör samboegendom, SL 3 § och SL 5 §. Här saknas omständigheter för vad för typ av kontrakt det gäller, men jag kommer fortsättningsvis att utgå fån att kontraktet är ett hyreskontrakt.

Separation och bodelning
Vid en separation så upphör samboförhållandet och en bodelning ska äga rum på begäran av någon av samborna, SL 8 §. Detta är därmed inte obligatoriskt utan det krävs att någon av er begär en bodelning där er samboegendom fördelas mellan er.

Vem har rätt till lägenheten vid en separation?
Eftersom att lägenheten utgör samboegendom kommer en av er att tilldelas lägenheten i en eventuell bodelning. Den av er som bäst behöver bostaden har rätt att få den vid en bodelning förutsatt att ett sådant övertagande är skäligt, SL 16 § st. 2. I det fall din sambo behöver lägenheten bäst har hen därmed enligt lag rätt att överta den.

Har den ena parten rätt att bo kvar tills annat boende finns?
I det fall ni inte kan komma överens efter separationen, men bodelningen inte har ägt rum kan någon av er ansöka hos tingsrätten om vem som ska ha rätt att bo kvar i bostaden till dess att bodelning har genomförts, SL 28 § och SL 30 §. Har den ena sambon berättigas att bo kvar i bostaden, är den andra sambon skyldig att genast flytta därifrån, SL 29 § st. 2.

Är båda skyldiga att betala hyran tills separationen är helt klar?
Här saknar jag omständigheter på hur er ekonomiska situation ser ut och vem som betalar hyran. Eftersom att du ensam står på kontraktet så kan endast betalningsanspråk riktas mot dig om du inte betalar hyran. Hade ni båda stått på kontraktet hade ansvaret att betala hyran varit solidariskt.

Råd
En god idé är att du och din sambo upprättar ett samboavtal där ni reglerar vem som ska tilldelas lägenheten vid en eventuell bodelning eller att lägenheten inte ska utgöra samboegendom, SL 9 §. Här råder jag er att kontakta en familjerättsjurist, förslagsvis en från Familjens jurist för vidare hjälp att upprätta ett samboavtal.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma Furwed
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2862)
2021-03-08 Hur gör vi med hunden efter separation?
2021-03-08 Övertagande av hyresrätt - sambo
2021-03-08 Bodelning - efter att man lämnat sambon?
2021-03-05 Vilken egendom omfattas av ett samboavtal?

Alla besvarade frågor (89990)