FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt26/01/2019

Vem kan bli ny vårdnadshavare om båda föräldrarna till ett barn dör?

Om båda biologiska föräldrarna till ett barn på 5 år plötsligt dör och det finns en kvinna utanför familjen som barnet tydligt visar att han anknyter till och litar på. Och att kvinna utan problem skulle kunna ta emot pojken på 5 år. Men att det inte finns någon information från föräldrarna om vem som skulle få vårdnad över sonen vid deras bortgång. Är det socialnämnden som bestämmer vem den nye vårdnadshavaren blir utan att tänka över vad barnet vill? Eller för barnet bästa, får barnet kvinnan som vårdnadshavare som pojken anknyter sig till och litar på?

Vad säger lagen om ny vårdnadshavare i fråga när barnet litar på en person som är villig att bli vårdnadshavare?

Lawline svarar

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag beklagar verkligen situationen.

Reglerna om det här hittar du i 6 kap. föräldrabalken (FB).

Vem blir vårdnadshavare om båda föräldrarna dör?
Om båda föräldrarna dör är det upp till domstolen att anförtro vårdnaden åt en eller två särskilda vårdnadshavare. Det sker så snart domstolen får in en anmälan från socialnämnden eller annars får reda på att situationen har uppstått (6 kap. 9 § FB).

Vem utses till särskild vårdnadshavare?
Till särskild vårdnadshavare utser domstolen någon som är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran. Har föräldrarna gett uttryck för sin vilja om att en viss person ska bli särskild vårdnadshavare så ska den personen också utses, så länge det inte är olämpligt (6 kap. 10 a § FB). Eftersom föräldrarna i det här fallet inte har angett någon särskild person att ta över vårdnaden så utses alltså någon som anses vara lämpad för det. Om pojken känner anknytning till kvinnan och känner trygghet i det förhållandet är det inte osannolikt att hon skulle kunna förordnas som särskild vårdnadshavare så länge hon anses lämplig i övrigt. Barnets bästa ska alltid vara avgörande för beslutet (6 kap. 2 a §). Det kan vara en god idé för kvinnan att ta kontakt med socialnämnden och förklara situationen så att den lösningen som är bäst för barnet smidigast kan hittas till dess att domstolen beslutar i frågan.

Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida LjungbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000