Vem kan bli god man och hur gör man gör att få en?

2017-09-13 i God man
FRÅGA
Hej !Vi har en förståndshandikappad son (46 år). Han bor i en gruppbostad, vi sköter hans ekonomi och handlar alla kläder m.m. Nu har vi kommit fram till att det är dax att lämna över ansvaret till hans 2 syskon. Dom är mycket positiva till detta. Min fråga är kan han ha 2 godemän ? Vi har inte varit registrerade godeman men syskonen vill gärna vara det. De är villiga att gå en utbildning. Hur skall vi göra ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om god man hittar du i föräldrabalken (FB).

Hur utses en god man och vem kan bli det?

Det är domstolen som tar beslut om någon ska få en god man och vem som ska bli utsedd till god man. Domstolen ska också bestämma omfattningen på den goda mannens uppdrag. Uppdraget kan t. ex. omfatta en persons alla ekonomiska och juridiska förhållanden, eller bara särskilda saker som personen inte klarar av själv (FB 11 kap. 4 §). Det beror på personens egen förmåga och behov.

Det är oftast bara en person som utses till god man och när domstolen väljer ska den ge uppdraget till en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. Det betyder helt enkelt att domstolen gör en lämplighetsbedömning, så att den ger uppdraget till någon som kommer passa bra för det (FB 11 kap. 12 §). Om den berörda personen önskar att en viss person får uppdraget ska domstolen utse den önskade personen, med förutsättningen att personen är lämplig och vill bli god man.

I vissa fall kan flera gode män utses, men bara när särskilda omständigheter motiverar det (FB 11 kap. 13 §). Det är svårt att säga säkert när detta är möjligt och det sker i undantagsfall. Någonting som kan motivera det är att uppdraget blir väldigt omfattande och att flera gode män kan dela på uppdraget mellan sig.

Att ansöka om god man

Man måste ansöka om att få en god man förordnad. Antingen kan personen som ska få god man ansöka, eller så kan personens närmaste släktingar eller partner göra det (FB 11 kap. 15 §). Det finns oftast blanketter för ansökan om god man på hemkommunens hemsida. På kommunens hemsida går det oftast också att läsa mer om hur själva processen går till.

Vad gäller för er?

Det är bra att ni har bestämt er för att ordna en god man åt er son, eftersom det kan bli väldigt viktigt med en formellt förordnad god man när man t. ex. ordnar med avtal eller är i kontakt med banker och myndigheter. Er son kan önska att få sina syskon som gode män. Domstolen brukar ge uppdraget till familj och släkt i första hand, så det är sannolikt inte några problem att få ett syskon förordnat i ert fall. Det är däremot inte säkert att båda syskonen kan bli gode män, eftersom det som utgångspunkt bara förordnas en god man, men inget hindrar er från att söka om att få två stycken.

För att göra en ansökan kan ni gå in på er hemkommuns hemsida och se om de har en färdig blankett som ni kan fylla i. Har ni några ytterligare frågor om hur ni gör en ansökan eller fyller i blanketten kan ni hitta mer information och kontaktuppgifter till kommunen på hemsidan också.

Jag hoppas att detta har varit till er hjälp.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (531)
2021-07-26 Vad får en god man göra?
2021-07-26 God man vid försäljning av fastighet
2021-07-25 Vem betalar arvode till god man?
2021-07-15 Ansökan om god man

Alla besvarade frågor (94257)