Vem kan bevittna mitt testamente?

2021-09-18 i Testamente
FRÅGA
mitt testamente saknar bevittning eftersom jag känner inga personer som känner mig,vad att göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om testamente finns stadgade i ärvdabalken (ÄB) som är tillämplig lag för din fråga.

Hur upprättar man ett testamente?

Ett testamente är en handling man kan upprätta för att bestämma hur ens kvarlåtenskap ska fördelas när man avlider. För att ett testamente ska vara giltigt krävs att man uppfyller vissa av lagen uppställda formkrav.

Ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen. Testatorn ska i samtida närvaro av de båda vittnena underteckna testamentet. Även vittnena ska underteckna testamentet. Vittnena behöver inte veta innehållet i testamentet, men de måste ha kännedom om att det är ett testamente de bevittnar och undertecknar (10 kap. 1 § ÄB).


Vem kan vara vittne?

Som ovan beskrivits så krävs det att testamentet bevittnas av två vittnen för att uppfylla formkraven. För att vara testamentsvittne måste man vara över 15 år och inte lida av en psykisk störning. Testatorns make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag får dock inte vara testamentsvittne. Testatorns syskon får inte heller vara testamentsvittne (10 kap. 4 § första stycket).

Utöver testamentsvittnenas begränsningar i form av släktskap så får man heller inte bevittna ett förordnande till sig själv, till sin make eller sambo, till ett syskon eller till någon i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag. Framtidsfullmaktshavare, förmyndare, god man eller förvaltare för någon får inte heller bevittna ett förordnande till denne (10 kap. 4 § andra stycket ÄB).

Jag vet ingen som kan bevittna mitt testamente, vad gör jag då?

Vem som helst kan vara testamentsvittne med undantag för de begränsningar som finns beskrivna ovan som främst härrör sig till släktskap. En granne eller vän skulle exempelvis kunna agera testamentsvittne. Det är inget krav att testamentsvittnena tar del av innehållet i testamentet, men de måste bevittna testatorns underskrift.

Om du inte har någon som kan eller vill bevittna ditt testamente kan du prova att vända dig till en juristbyrå som kan hjälpa dig både att utforma och bevittna testamentet. Du skulle också kunna kontakta din bank för att fråga om de kan bevittna ditt testamente.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2952)
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?
2021-10-18 Vem ärver när testamentstagarna avlidit?
2021-10-18 Vittnens närvaro vid upprättande av testamente
2021-10-16 Måste man vara myndig för att vara med i ett testamente?

Alla besvarade frågor (96487)