Vem kan bevittna ett testamente?

Min mamma som jag levt med hela livet är min systers mamma och hon har aldrig adopterat mig.

Nu vill hon att jag skall få del av hennes arv och vi har upprättat ett testamente.

Min undran är vem som kan bevittna och skriva under?

Min fru är väl antagligen inte lämplig eller?

Min frus föräldrar är de bättre som undertecknare eller spelar det ingen roll efter som vi är släkt?

Hon är på äldreboende och känner inte så många där, så det är ett litet problem?

Tack på förhand för ert svar

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Regler gällande upprättande av testamente finner du i ärvdabalken (ÄB).

Lämpliga vittnen

Vittnen får inte ha någon som helst familjerättslig relation till testator (den som skriver testamentet) eller testamentstagaren, det vill säga att varken din fru eller dina svärföräldrar är lämpliga vittnen i det här fallet. Det finns inget krav på att vittnena ska känna testatorn väl, men det kan vara till fördel i bevishänseende i framtiden, om det skulle krävas att uppgifterna däri styrks av vittnena inför domstol som testatorns främsta vilja. Exempel på lämpliga vittnen är grannar, kollegor och vänner som inte är omnämnda som testamentstagare. Ni skulle därför kunna be andra på hemmet, eller exempelvis vårdpersonal, att agera vittnen, även om det som sagt kan bli problematiskt i framtiden (10 kap. 4 § första och andra stycket ÄB).

Bra att veta

Vittnena behöver inte veta vad som står i testamentet, men de måste förstå att det är ett testamente de bevittnar. Testamentet ska även skrivas under av din mamma och de två vittnena tillsammans för att det ska vara giltigt (10 kap. 1 § ÄB).

Utöver detta ska vittnena också vid sina namn skriva sitt yrke, hemvist och datum för bevittnandet (10 kap. 2 § ÄB).

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning

Mattias TörnströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning