Vem kan begära ut en polisanmälan?

FRÅGA
Hejsan,jag har gjort en polisanmälan på att det stulits saker från min mammas grav .saken är den kan någon uppge mitt personnummer utan min tillåtelse för att få ut den polisanmälan.
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

Svaret på din fråga regleras främst av offentlighetsprincipen, tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Vad innebär offentlighetsprincipen?

Offentlighetsprincipen är en central princip inom svensk rätt. Principen fastställer att handlingar hos svenska myndigheter ska vara tillgänglig för allmänheten (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen). Offentlighetsprincipen kan emellertid inskränkas under vissa förutsättningar genom offentlighet- och sekretesslagen.

Är en polisanmälan en offentlig handling?

För att ta reda på om en polisanmälan är en offentlig handling krävs det att den uppfyller de kriterier som ställs upp för en handling (2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen). Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt, vilket är kriterier en polisanmälan i regel uppfyller. Därefter ska det fastställas om handlingen är allmän. För att en handling ska vara allmän måste den vara upprättad eller inkommen till en myndighet samt förvaras där (2 kap. 4 § TF). Eftersom polisanmälan är upprättade hos en Polisen, vilket är en myndighet, är den att ses som allmänna (2 kap. 10 § TF), under förutsättningen att sekretess inte har föreskrivits.

Slutsats

En polisanmälan är i regel en offentlig handling som följaktligen kan begäras ut. Observera att polisanmälan inte kommer lämnas ut om den är sekretessbelagd.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sara Djogic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (382)
2021-12-05 Beställa ut dom från Norge
2021-12-03 Hur raderar man sin adress på Ratsit?
2021-12-02 Är det sekretessbelagt vid vilken anstalt en fånge är placerad?
2021-12-01 Hur får du tag på domar som inte syns i ditt belastningsregister när du inte vet målnumret på domen?

Alla besvarade frågor (97716)