Vem kan begära faderskapstest?

2021-01-17 i Barnrätt
FRÅGA
När jag blev gravid fanns det flera potentiella fäder för att jag hade haft sex med två stycken under loppet av ungefär två veckor. Enligt mina och sedan barnmorskans "ca" beräkningar så skulle min nuvarande sambo då vara den rätte fadern. Vi skrev sedan under papper för gemensam vårdnad och la alla andra funderingar åt sidan. Jag stötte ett år senare på den andra mannen när jag promenerade utomhus med mitt barn. Han blev då chockerad och frågade mig om han skulle kunna vara barnets biologiska fader. Jag erkände då att jag försökte nå honom när jag fick reda på att jag var gravid för att jag var osäker på ifall han var fadern. Så nu vill han begära ett faderskapstest i efterhand. Är detta möjligt om faderskapet redan fastställts? Kan en fråga ang faderskapstestet han vill ha, skickat över sms, anses som ett erkännande som skulle kunna användas som "bevis" gentemot mig, vårt barn och dens pappa?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring din situation hittar du stadgade i Föräldrabalken (FB).

Som utgångspunkt anses den man som modern är gift/sambo med då barnet föds vara fader till barnet, 1 kap 1 § FB. En talan om faderskap kan dock föras av barnet, alternativt av modern eller socialnämnden i barnets ställe, 3 kap. 5 § FB. Så kallad positiv faderskapstalan från potentiell faders sida är inte aktuell i Sverige och den andra mannen har alltså inte möjlighet att på egen hand framtvinga ett faderskapstest.

Det finns dock undantag från denna utgångspunkt, till exempel om det är utrett att modern har haft samlag med en annan man under tiden då barnet kan vara avlat. Eftersom det då inte är helt säkert vem som är fader till barnet ska socialnämnden göra en utredning om faderskapet enligt 2 kap 1 § föräldrabalken. Socialnämnden ska då utreda vem som är fader till barnet utefter de olika reglerna i 2 kap föräldrabalken. Bland annat kan blodprov tas på modern, barnet och mannen som antas vara fader.

Denna undersökning är en skyldighet för socialnämnden. Undersökningen menas ligga i linje med barnets bästa enligt 6 kap 2 a § föräldrabalken, som ska vara avgörande för alla beslut kring barnet. Tanken är alltså att det är till barnets bästa att med säkerhet fastställa vem som biologisk är fadern till barnet.

Sammanfattningsvis kan alltså inte den andra mannen ensam föra en talan via domstol om ett faderskapstest. Dock kan socialnämnden inleda en utredning om det framkommer att det finns anledning att misstänka att någon annan än din sambo är far till barnet. I så fall görs utredningen i enlighet med 2 kap FB.

Hoppas detta svar var till hjälp för din situation. Uppstår det fler frågor eller befinner du dig i behov av juridisk rådgivning är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Arina Chwich Dumitrascu
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1696)
2021-05-07 Vilken bestämmanderätt har föräldrar över barnet efter att det har fyllt 18 år?
2021-05-02 Krävs samtycke för resor med barn vid gemensam vårdnad?
2021-05-01 Kräva abort och avsäga sig föräldraskapet?
2021-04-30 Kan man bli myndigförklarad innan man fyllt 18 år?

Alla besvarade frågor (92074)