Vem kan begära ett DNA test när fadern är avliden och när ska det göras?

2019-01-25 i Faderskap
FRÅGA
Vem kan begära ett DNA test när fadern är avliden och enda arvingen är en vuxen dotter som han erkänt faderskapet för vid födseln. Han hade under lång tid misstänkt att han inte var biologisk fader. Och när skall det i så fall göras?
SVAR

Hej, tack för din fråga till Lawline!

Faderskapsfrågor regleras i Föräldrabalken (FB). Ett kort svar på din fråga är att det är dottern som kan begära ett dna test men eftersom fadern är avliden krävs det att domstolen godkänner detta. Jag förklarar lite utförligare här nedan om du är intresserad!


Det är enbart faderns dotter som kan begära DNA test för att undersöka faderskapet

Eftersom fadern har fastställt faderskapet till dottern vid födseln innebär det att enbart dottern har möjlighet att begära dna test (FB 3 kap 2 §). Detta innebär att eventuell mamma till dottern, syskon, partner eller andra barn till fadern inte har möjlighet att begära DNA test.


Det krävs att domstolen godkänner att ett DNA-test görs

Om det hade varit så att fadern hade varit vid livet hade det varit enkelt utrett genom DNA-prov. Att han är avliden försvårar det hela lite. Rättsmedicinalverket kan göra släktutredningar för att utreda faderskap. Rättsmedicinalverket kan använda sparade prov eller ta nya prov från fadern och därför krävs det att en domstol godkänner att dessa prover görs innan undersökningen kan genomföras.


Rekommendationer

Som sagt så är det dottern till den avlidne fadern som kan begära DNA test men det krävs att domstol godkänner detta. Alltså krävs det att dottern väcker talan i domstol för att domstolen ska ha möjlighet att se över om fadern var biologisk fader. Den domstol som ärendet ska ges till är den vars kommun dottern är folkbokförd (FB 3 kap 3 §). Blanketter för att väcka talan kan hämtas hos socialtjänsten i samma kommun!

Det finns ingen speciell tidpunkt som jag förstår det när DNA test ska begäras men ju tidigare desto bättre för att prover ska finnas kvar och för möjligheten att ta nya är lättare. Om skälet till att man vill genomföra DNA test är möjligheten att få ut arv så ska det däremot ske inom tre månader för att arvsordningen inte ska ändras (Ärvdabalken 16 kap 3 a §).

Som privatperson har dottern möjlighet att begära faderskapsutredning genom Rättsmedicinalverket. Detta görs mot en avgift, du hittar mer information här.

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga! Du får gärna ställa en till eller kontakta vår telefonrådgivning om du har fler funderingar.

Allt gott

Karin Ekström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (261)
2019-05-21 Går det att tvinga någon att göra faderskapstest?
2019-04-30 Fastställande av faderskap m.m.
2019-03-31 Partners samtycke till assisterad befruktning leder till rättsligt föräldraskap
2019-03-27 Hur kan jag ta reda på om min far är min biologiska far?

Alla besvarade frågor (69309)