FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag19/03/2018

Vem har talerätt i ett aktiebolag?

hej,

kan man som enskild ledamot stämma reviros?

kan man som enskild ägare till ett ab stämma revisor?

kan man som vd stämma revisor?

ber verkligen om hjälp, bistå gärna med var i lagen man hittar vilka /vem som har rätt att stämma revisor??

tack för svar.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du undrar ifall olika personer i ett bolag kan stämma en revisor. Du anger inte exakt vilken typ av bolag det är men jag förutsätter att det är ett aktiebolag. Jag kommer därför att tillämpa aktiebolagslagen (ABL).

Kan en enskild ledamot stämma revisorn?
Jag antar att du syftar på en styrelseledamot och vilka möjligheter denna har att stämma en revisor. Min tolkning av att ledamoten ska stämma revisorn är att denne ska föra en talan om skadestånd till bolaget. Styrelsens uppgift är att svara för bolagets organisation och förvalta bolagets angelägenheter, 8 kap. 4 § ABL. Detta innebär att det är styrelsen som ansvarar för den dagliga driften och fattar också beslut om sådant som ingår i den dagliga driften. När det kommer till de fall då en revisor gör sig skyldig till en skada för bolaget så är det istället ägarna i bolaget som har talerätt, dvs som får väcka en talan om skadestånd till bolaget, 29 kap. 2 och 7 §§ ABL. Slutsatsen blir alltså att en enskild ledamot inte kan stämma revisorn utifrån reglerna i ABL. Styrelsen får dock begära att en extra bolagsstämma ska anordnas före ordinarie bolagsstämma och på så sätt skynda på ärendet, 7 kap. 13 § ABL.

Om revisorn har gjort sig skyldig till brott så får styrelsen fatta beslut om att väcka en skadeståndstalan, 29 kap. 12 § ABL. Minst majoriteten av närvarande ledamöter måste rösta för ett sådant beslut, 8 kap. 21 § ABL.

Kan man som enskild ägare stämma revisorn?
Jag utgår fortfarande från att du menar att en talan om skadestånd ska väckas till bolaget. För att sådant skadestånd ska kunna utgå krävs att förutsättningarna i 29 kap. 2 § ABL är uppfyllda. Där anges det att om revisorn, när hen fullgör sitt uppdrag orsakar bolaget en skada genom oaktsamhet eller uppsåt, så ska denne ersätta skadan. Om dessa omständighet är uppfyllda så är det bolagsägarna på stämman som kan väcka en sådan talan, 29 kap. 7 § ABL. Detta kan göras antingen om majoriteten av ägarna eller en minioritet bestående av ägare till minst 1/10 av samtliga aktier i bolaget har biträtt förslag om att väcka en skadeståndstalan. Om du är ensam ägare torde det alltså inte vara några problem att få till stånd en sådan talan. Finns det fler delägare så måste ovannämnd regel om majoritet alternativt minioritet beaktas.

Kan man som VD stämma revisorn?
Nej en VD har inte en i ABL stadgad rätt att föra en talan mot revisorn.

Jag hoppas att det var svar på din fråga. Tveka in på att höra av dig igen annars!

Med vänlig hälsning,

Jennifer AbdulahadRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000