Vem har rätt till pengarna på en sambos eget bankkonto vid bodelning?

FRÅGA
Vem garanterat rätt till pengarna som respektive sambo har på sina konton?Kapitalen har byggts upp under sambotiden ca 25år. Vi har 3 gemensamma barn 15 år och 10 år ( tvillingar)
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga vill du veta vem som har rätt till de pengar som finns på konton som du och din sambo har var för sig. Detta blir aktuellt vid en eventuell separation när egendom ska delas mellan sambos. För att svara på din fråga kommer jag att utgå från sambolagen (SamboL).

All egendom utgör inte samboegendom

Om sambor separerar så görs en bodelning förutsatt att någon av de sammanboende påkallar det inom ett år efter att samboförhållandet upphört (8 § SamboL). I bodelningen ska all egendom som utgör samboegendom ingå och sedan fördelas. Samboegendom utgörs av den gemensamma bostaden och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk (3 § SamboL).

Enkelt sammanfattat är samboegendom er bostad (om den har införskaffats med syftet att ni ska bo där ihop) samt möbler och annat inre lösöre som ni tillsammans eller var för sig har köpt till er gemensamma bostad.

Bankkonton utgör inte samboegendom

Bankkonton utgör alltså inte samboegendom och kommer inte att ingå i en bodelning om ni eventuellt skulle separera. Istället ägs pengarna som finns på respektive konto av den som står som kontots innehavare. Detta med hänvisning till äganderätten.

Sammanfattning

Bankkonton utgör inte samboegendom eftersom det inte utgör den gemensamma bostaden eller gemensamt bohag. Istället har den som står som innehavare till kontot rätt till pengarna som finns på det kontot.

Hoppas att du har fått svar din fråga!

Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline eller boka tid med en av Lawline duktiga jurister.

Vänligen,

Jenny Viberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2724)
2020-09-18 Sambor med gemensamt barn - kan barnet kräva hälften av den gemensamt ägda bostadsrätten?
2020-09-18 Hur mycket har en efterlevande sambo rätt att få ut vid bodelning?
2020-09-16 Vad kan kostnaden för att köpa ut någon från gemensam bostad bli och hur går det till?
2020-09-15 Sambolagen

Alla besvarade frågor (84173)