Vem har rätt till moped som blivit stulen?

FRÅGA
Min moped blev stulen får 2 år sen. Nu har den hittats men en person påstår att hon köpt den av en kompis för 2000 kronor, inget kvitto och vet bara förnamnet på den hon köpte den av.Hon gör anspråk på mopeden och jag också.Vem får mopeden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

När en person förvärvat ett lösöre (i det här fallet en moped) från en person som hade lösöret men inte hade rätt att förfoga över den kan det bli tal om godtrosförvärv, 2 § lag om godtrosförvärv av lösöre (här). Det betyder att personen som förvärvade mopeden trodde att personen som den förvärvade den av hade rätt att ge den vidare. Det här gäller dock inte i det här fallet eftersom mopeden blev stulen från dig, 3 § lag om godtrosförvärv (här).

Du har rätt att kräva tillbaka mopeden inom sex månader från att du fick kännedom om att kvinnan som köpte mopeden har din stulna moped. Gör du inte anspråk inom sex månader får istället kvinnan äganderätt till mopeden, det här följer av 3 § som hänvisas till ovan.

Sammanfattningsvis har du, om det ännu inte har gått sex månader från att du fick kännedom om att kvinnan har din moped, rätt till mopeden.

Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!

Vänligen,

Sarah Saajakari
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (694)
2021-04-16 Ringa stöld i stressad situation?
2021-04-05 Påföljden för stöld när man är 15 år och tidigare ostraffad
2021-04-02 Vad krävs för att bli dömd?
2021-03-31 Kan expediten hålla mig kvar i butiken för att hen tror att jag snattat?

Alla besvarade frågor (91260)