Vem har rätt till hyresrätten när sambos separerar?

FRÅGA
Hej! Jag och min sambo bor i en hyresrätt och ska separera, min sambo står på kontraktet men vi införskaffade hyresrätten för gemensamt bruk. Dock skrev vi ett samboavtal där vi båda skrev under att vid en eventuell separation så har jag rätt till hyresrätten. Vad gäller då? Gäller samboavtalet trots att det är min sambo som står på kontraktet? Tacksam för svar!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag att utgå från sambolagen (SamboL).

Om bostaden är införskaffad med syftet att vara gemensam bostad, är utgångspunkten vid bodelning att den som har störst behov av lägenheten får bo kvar (16 § andra stycket SamboL). Vems behov som är störst kan till exempel avgöras genom att någon av er har vårdnaden av ett barn.

Sambolagen kan avtalas bort genom samboavtal

Bestämmelserna i sambolagen kan avtalas bort genom samboavtal (9 § SamboL). Som jag förstår det har du och din partner kommit överens om att du ska få bo kvar i lägenheten vid en separation, och att detta finns nedskrivet i ett samboavtal. Därmed har du rätt att bo kvar i lägenheten, trots att din partner står på hyreskontraktet. Dock, om det är skäligt kan din partner trots samboavtalet ha rätt att bo kvar i bostaden. Det krävs dock synnerliga skäl för att det ska ske och endast i undantagsfall.

Viktigt att samboavtalet är upprättat så att det är giltigt

Ett samboavtal måste vara skriftligt och vara undertecknat av båda parter för att det ska vara giltigt (9 § SamboL). Detta är de enda krav på ett samboavtal för att det ska gälla.

Hoppas att du har fått svar din fråga!

Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline eller boka tid med en av Lawline duktiga jurister.

Jenny Viberg
Fick du svar på din fråga?