Vem har rätt till hyresrätten efter sambos separation?

hej,

Jag bor i en hyresrätt där jag bor med två barn. jag står ensam på kontraktet. Lägenheten är förvärvad för mig och mina två barn.

Nu har jag träffat en tjej och vi har funderingar på att hon ska flytta in till mig och mina barn. Vad gäller vid en separation i så fall.

Har hon rätt till min hyresrätt vid en separation?

Blir det skillnad beroende på vart hon står skriven?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

För att din (eventuella) sambo ska ha rätt till hyresrätten vid en separation krävs att hyresrätten utgör samboegendom. Förutsättningen för att den ska utgöra samboegendom är att du har förvärvat hyresrätten för er gemensamma användning. Eftersom att du har bott i hyresrätten redan innan frågan om hennes inflyttning kommit på tal står det klart att du inte har förvärvat hyresrätten för er gemensamma användning, varför den inte heller utgör samboegendom som riskerar att övertas av henne vid en eventuell separation. Detta följer av 3 § Sambolagen (2003:3)

Det finns dock ett undantag från det ovan nämnda, vilket följer av 22 § Sambolagen. Här anges en rätt till övertagande av bostaden, trots att den inte utgör samboegendom, om den sambo som inte är innehavare av hyresrätten bäst behöver den och övertagandet med hänsyn till omständigheterna kan anses skäligt. Om ni vid separationen inte har eller har haft barn tillsammans, gäller detta dock endast om synnerliga skäl talar för det. Synnerliga skäl föreligger i princip endast i väldigt få fall, och bestäms genom en avvägning mellan ditt behov och hennes, samboförhållandets längd etc. Eftersom att du har två barn och har bott i lägenheten länge så tror jag att risken för ett övertagande är oerhört liten, men det beror samtidigt på hur relationen utvecklas gällande barn osv.

Var den andre sambon är skriven saknar betydelse för huruvida hyreslägenheten utgör samboegendom, pga vad jag förklarat om förvärv för gemensam användning, vilket ju inte föreligger här. Detsamma bör gälla avseende ett eventuellt övertagande enligt 22 §. Men avslutningsvis tror jag inte att du behöver oroa dig för att bli av med hyresrätten genom att låta din flickvän flytta in. Det ska som sagt ganska mycket till för ett övertagande av vad som inte utgör samboegendom. Och skulle det ske ersätts du i den mån det är möjligt.

Med vänliga hälsningar,


Franziska BrüggemannRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning