Vem har rätt till hyresrätt när sambor separerar?

FRÅGA
Hej!Jag och min ex-sambo har separerat och han har lämnat hyresrätten för att bo på annat håll. Vi valde lägenheten med omsorg, nära till förskola, mitt arbete och skola till hösten för min son sedan tidigare förhållande som vi redan innan bestämt skulle flytta hit.Jag anser att jag har bäst behov av lägenheten då jag har betalningsanmärkning, inga besparingar, min släkt på Gotland, en cancersjuk mamma på ön utan hög inkomst och min sons pappa har flyttat till en hyresrätt i Visby på 19kvm där min son inte får plats. Sonen har ADHD och har svårt att anpassa sig i nya miljöer och därför får extrastöd från den närliggande förskolan. Han kommer också få extrastöd från skolan som ligger nära hemmet.Min ex-sambo är kreditvärdig, har en hög och fast inkomst och dessutom 2 rum hos sina föräldrar att bo i, som även de har stora besparingar. Han har också mycket högre chans att få tag i andrahandsboende eftersom han är fri från betalningsanmärkningar.Jag har ansökt om en bodelningsförrättare för att få svart på vitt vem som har bäst behov av lägenheten eftersom jag redan hittat en inneboende att dela hyran med. Jag kan vidare inte ansöka om bostadsbidrag förrän hyresrätten är skriven på mig. Jag får heller inga källarnycklar så jag kan komma in i tvättstugan och tvätta mina och sonens kläder. Min ex-sambo står ensam på kontraktet och anser att han därför ska bo kvar. Vad säger lagen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om samboförhållande och bodelning hittar du i sambolagen.

Bostaden utgör samboegendom om den förvärvats för gemensam användning

Den gemensamma egendomen (samboegendomen) ska delas lika mellan sambos när ett samboförhållande tar slut (8 § sambolagen). Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). I och med att ni tillsammans valt lägenheten och haft den som bostad för gemensam användning utgör lägenheten samboegendom. Jag förutsätter vidare att det inte finns något samboavtal mellan er.

När den gemensamma egendomen ska delas mellan sambos fördelas den ut på lotter, vilket betyder att även lägenheten kommer att utgöra en sådan sådan lott. Den som bäst behöver bostaden har rätt att få den egendomen avräknat på sin lott. En förutsättning för att en sambo ska få överta bostad eller bohag som tillhör den andra sambon är att ett sådant övertagande med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt (16 § andra stycket sambolagen).

På vilka grunder görs bedömningen av vem som har bäst rätt till lägenheten?

Vid bedömningen av vem som har störst behov av lägenheten tas hänsyn till om det exempelvis finns barn i samboförhållandet och om barnen kommer att bo hos den ena sambon. Även om barnen inte är gemensamma bör det förhållandet att barnen bott hos samborna under sambotiden vara en omständighet som talar för att bostaden bör tilldelas den sambo som barnen fortsätter att bo hos. I och med att du har ett barn från ett tidigare förhållande som bott med er tillsammans talar det för att du kan ha bättre rätt till lägenheten.

Även omständigheter såsom ålder, hälsa, arbetsplats och möjlighet att erhålla bostad på annat håll kan spela roll. Du nämner att din ekonomiska situation inte är lika stabil som din ex-sambos, vilket också är en omständighet som kan inverka.

Det är svårt att säga om du kommer att få "bäst rätt" till lägenheten i och med att en egen bedömning görs i varje enskilt fall. Jag anser dock, mot bakgrund av omständigheterna som du har beskrivit, att chansen tlll att du får behålla lägenheten är stor.

Vänligen,

Maria Simeonidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2487)
2019-12-13 Vem har rätt till bostaden vid en separation?
2019-12-12 Kan huset min sambo köper vara hens enskilda?
2019-12-12 När är sambolagen tillämplig och kan bodelningsförrättare utses vid bodelning?
2019-12-08 Hur fungerar en bodelning för sambors?

Alla besvarade frågor (75550)