Vem har rätt till hyreslägenheten vid separation mellan sambos?

FRÅGA
Jag och min sambo har gjort slut och båda vill ha hyreslägenheten vi bor i. Vi står båda på kontraktet. Vem har rätt till den och vart vänder jag mig? Vi har inget samboavtal.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor kring vem som har rätt till hyreslägenheten regleras i sambolagen (SamboL). Det framgår inte i din fråga om ni skaffat lägenheten tillsammans eller om den skaffades innan samboförhållandet, jag kommer därför redogöra för vad som gäller i båda situationerna.

Om lägenheten utgör samboegendom ska den tillfalla den som bäst behöver den

Om ni skaffade hyreslägenheten tillsammans för gemensam användning och hem utgör den samboegendom. Vid begäran av dig eller din sambo kan en bodelning göras varav eran samboegendom ska delas lika mellan er. Om ni inte kan komma överens vem som ska ta över hyreslägenheten, ska den tillfalla den sambo som bäst behöver den (3 §, 5 §, 8 §, 14 § och 16 § SamboL).

Vid bedömning av vilken sambo som bäst behöver hyreslägenheten, kan hänsyn tas till om någon av er har barn, er ekonomi eller möjlighet att erhålla bostad på annat håll.

Om lägenheten inte utgör samboegendom

Om lägenheten införskaffades innan samboförhållandet utan avsikt att den skulle användas som er gemensamma bostad, ska hyreslägenheten inte betraktas som samboegendom och därmed inte ingå i någon bodelning. Hyreslägenheten ska således tillfalla den som skaffade den innan samborelationen.

Trots detta kan den andre sambon överta lägenheten under förutsättning att den sambon bäst behöver bostaden samt att det anses skäligt. Vid en sådan bedömning kan hänsyn tas till om samborna har barn, i annat fall krävs synnerliga skäl för att den andre sambon ska kunna ta över lägenheten (22 § SamboL).

Sammanfattning

Vem som har rätt till hyreslägenheten beror dels på om lägenheten utgör samboegendom och dels på en behovsbedömning som jag tyvärr saknar underlag för att göra en bedömning av.

Om ni inte är överens om bodelningen kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos Tingsrätten som kan avgöra frågan, oftast en advokat. I sådant fall får ni betala ansökningsavgift till tingsrätten samt advokatens arvode.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och att det löser sig! Annars kan du alltid vända dig till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3020)
2021-10-23 Sambos ensamrätt till bostadsrätt vid separation
2021-10-20 Sambolagen och samboavtal
2021-10-19 Hur kan huset undantas från att bli samboegendom?
2021-10-19 Hur säkrar jag min rätt till samboegendom?

Alla besvarade frågor (96609)