Vem har rätt till huset vid separation om vi är sambos?

FRÅGA
För 2 år sen köpte vi ett hus men min sambo står ensam på alla papper. Nu säger han att jag inte har rätt till något av huset när vi separerar. Är detta rätt. Vi har inga gemensamma barn.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du och din sambo tillsammans köpt ett hus för två år sedan och att han står på alla papper rörande huset och nu menar att du inte har någon rätt till det vid separation. Jag kommer i mitt svar nedan att anta att ni köpte huset för gemensamt bruk och att ni var sambos när huset köptes. Om det är så att din sambo köpte huset innan ni blev sambos gäller andra regler.

I ditt fall är det sambolagen som blir tillämplig och det korta svaret på din fråga är nej, det är inte rätt. Du kan ha rätt till huset om vissa kriterier är uppfyllda.

Generellt om samboförhållande och samboegendom

Ett samboförhållande kan upphöra genom att man t.ex. separerar eller att någon av samborna avlider (SamboL 2 §). En bodelning, där man delar upp sambornas egendom, kan isåfall bli aktuell. För att en bodelning ska genomföras så måste någon av samborna begära det, men det är helt frivilligt (SamboL 8 §). Vi måste i ditt fall först och främst ta reda på om huset är samboegendom, då det endast är den sortens egendom som fördelas vid en bodelning enligt Sambolagen.

Huset köptes med avsikt att användas för gemensamt bruk

För att bostaden ska räknas som samboegendom så måste den ha blivit köpt med avsikten att den skulle användas som sambornas gemensamma bostad (SamboL 3 §). För att huset ska vara samboegendom så krävs det också att villan är avsedd för att vara sambornas gemensamma hem och att den används för just detta (SamboL 5 §). Tidpunkten då ni köpte villan är därför väldigt viktig. Huset ska inte ingå i en bodelning om den köptes innan samboförhållandet var påtänkt, eftersom att den då inte är samboegendom. Ett gränsfall vore om ni ännu inte vore sambos när villan köptes, men avsikten var att använda den tillsammans som er gemensamma bostad. Jag tolkar det dock som att ni köpte huset tillsammans, som sambos, för gemensamt bruk.

Du har rätt till huset om det är samboegendom

Huset ska ingå i bodelningen om det är samboegendom. Detta förutsätter alltså att den köptes med avsikten att den skulle användas som ert gemensamma hem. Detta innebär att villans värde, efter det att man har dragit av eventuella skulder, ska ingå i bodelningen. All samboegendom slås då samman och värdet fördelas sedan lika mellan båda parter (SamboL 13-14 §). Vem huset sedan ska tillfalla beror på. Den sambo som anses ha störst behov av bostaden kan nämligen få ta över den från sambon som egentligen äger den, under förutsättning sambon som tar över bostaden kompenserar den andre sambon för detta. Det krävs dock särskilda skäl för sambon som inte äger bostaden att få ta över den. Exempel på särskilda skäl kan t.ex. vara att det finns barn med i bilden som försvårar en flytt på olika vis (SamboL 16 §).

Ni kan avtala om huset i ett samboavtal

Genom att skriva ett samboavtal kan ni avtala om att Sambolagen inte ska gälla vid en bodelning. Man kan genom ett samboavtal också avtala om viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Ni kan med andra ord avtala om att huset ska stå utanför en eventuell bodelning om detta skulle bli aktuellt. Detta ska isåfall ske skriftligt, samt med både din och din sambos underskrift (SamboL 9 §).

Sammanfattningsvis, om inget samboavtal finns i nuläget och huset köptes när ni var sambos för gemensamt bruk, ska huset anses vara samboegendom och ingå i bodelning. Detta oavsett vem som betalat för huset samt vem som står på papper.

Du är varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline vid ytterligare frågor!

Vänligen,

Jennifer Embretsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2806)
2021-01-20 Kan jag överlåta min andel i vårt gemensamma hus i gåva till min sambo och ställa upp villkor för överlåtelsen?
2021-01-18 Sambolagen eller Samäganderättslagen?
2021-01-17 Är det rätt att sambo bor gratis i huset jag äger?
2021-01-17 Hur ska jag lösa ut sambon ur min bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (88291)