Vem har rätt till hunden vid samboseparation?

Jag och sambo (mer än 2 år) skaffade hund tillsammans. Delade kostnader, lika ansvar och omvårdnad. Sambon stod som ägare. Jag på försäkringen. Vi skrev aldrig något avtal om något.

Vi har separerat och nu hävdar sambon sin rätt till hunden med motiveringen: "Jag står som ägare ju".

Uppstår inte samägande av hunden och vårdnaden är inte given någon part?

Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av sambolagen (SamboL) och samäganderättslagen.

Kan du hävda rätt till hunden genom bodelning?

När ett samboförhållande upphör ska samboegendom fördelas genom en bodelning om någon av samborna begär detta (SamboL 8 § första stycket). Det är sambornas gemensamma bostad och bohag som hör till samboegendom om det har förvärvats för gemensam användning (SamboL 3 §). Även om en hund i juridisk mening betraktas som "lös sak" ska hunden ändå inte ingå i en eventuell bodelning eftersom det inte räknas som bohag. Gemensamt bohag är istället saker som är avsedda för hemmet, till exempel möbler (SamboL 6 §). Det jag vill komma fram till med ovan är egentligen bara att varken du eller din sambo kan få rätt till hunden genom en bodelning enligt sambolagen.

Kan du hävda samäganderätt till hunden?

Du skriver att din sambo står som ägare till hunden och utgångspunkten skulle därför kunna vara att din sambo har rätt till hunden. Samtidigt skriver du också att ni skaffade hunden tillsammans, har haft delade kostnader, lika ansvar och omvårdnad samt att du står på försäkringen. Detta talar för att ni har samäganderätt kring hunden (samäganderättslagen 1 §). Det krävs dock att du bevisar att du också äger hunden trots att du inte står som ägare till den. Detta kan du exempelvis göra genom att visa på att du betalat lika mycket för hunden och stått för löpande utgifter. Om du skulle behöva juridisk hjälp med att bevisa att samäganderätt föreligger rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra duktiga jurister på Lawline.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal ErikssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning