Vem har rätt till hunden då sambor separerar?

Hej!

Jag och min sambo har nyligen separerat, vi hade en hund tillsammans som vi köpte strax innan jul. I samband med att vi köpte hunden avled hennes äldre hund som hon fick försäkringspengar till. Vi köpte hunden gemensamt men hon gjorde banköverföring och hon står som ägare på jordbruksverket och SKK. Det är ju väldigt svårt för mig att bevisa att vi köpte för gemensamma pengar då det är svårt att öronmärka de pengar hon fick ut på sin försäkring att dessa gått till annat? Hela vår omgivning vet att fallet är som så att vi har haft den tillsammans och att jag har köpt mer eller mindre allt till hunden. Finns det överhuvudtaget någon laglig grund för mig att åtminstone kunna bli delägare för hunden?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att din sambo inte vill erkänna dig som ägare till hunden. Är hon villig till detta är det självklart den enklaste lösningen. Ni kan isåfall reglera den framtidiga skötseln genom ett avtal för att det ska bli tydligt för båda. Eftersom du undrar om något lagstöd finns till din fördel utgår jag dock från att hon inte frivilligt vill dela på hunden.

Kan hunden utgöra samboegendom?

När två sambor separerar är huvudregeln att all s k samboegendom som förvärvats för gemensam använding ska delas lika mellan samborna. Samboegendomen utgörs av den gemensamma bostaden och tillhörande bohag. Med bohag menas sådan lös egendom som hör till hemmet, så som t ex möbler och hushållsmaskiner (3 § Sambolagen). En hund räknas inte dit och kommer därför inte ingå i en eventuell bodelning mellan dig och din sambo (8 § och 14 § Sambolagen). Du anses alltså inte som ägare till hunden på enbart den grund att ni varit sambor.

Kan det föreligga samägande av hunden?

Då din sambo står registrerad som ägare till hunden är utgångspunkten att hon äger den. Eftersom ni köpte hunden tillsammans kan dock samäganderätt föreligga (1 § samäganderättslagen). För att du ska uppnå samäganderätt krävs det att du kan bevisa att du också äger hunden. Enklast görs detta genom att du kan bevisa att ni båda betalat åtminstone en del var av hunden. Går inte detta kan det faktum att du stått för stora delar av de löpande utgifterna tala till din fördel.

Sammanfattningsvis

Då din sambo står registrerad som ägare till hunden som utgångspunkt att den är hennes. Kan du bevisa att samäganderätt föreligger kan du dock uppnå lika rätt till hunden. Det blir i slutändan en bevisfråga, där det är upp till dig att bevisa din lika rätt till hunden.

Behöver du vidare hjälp är du varmt välkommen att boka tid med våra jurister här.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning