Vem har rätt till hund?

FRÅGA
Hej! Jag köpte en hund för nått år sedan och min dåvarande pojkvän skrev hunden på sig hos Jordbruksverket. Det är jag som står på köpeavtalet. Jag har betalat för nästan alla veterinärkostnader, all dagisavgift och köpt all mat till henne. Nu har vi gått ifrån varandra, vem har rätt till hunden?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga,

Av ditt ärende framgår det inte om ni har varit sambos eller gifta, vilket oavsett inte spelar någon roll.

Jag kommer utgå ifrån att ni har varit sambos i frågan.

I första stycket nedan hittar du vad som gäller vid separering av samboförhållande. I andra stycket finner du dina möjligheter att få rätt till hunden.

Om ni som sambor separerar gäller den s.k. sambolagen. Om någon av er begär det, ska bodelning ske och samboegendom fördelas vid er separation. Det som räknas in är då er gemensamma bostad och bohag. Dvs. sådan egendom som ni köpt gemensamt och för gemensamt bruk. Så om en av er har köpt en hund och står som ensam ägare, är det även den som äger hunden. - I det här fallet är det din pojkvän som står som registrerad ägare. Att du har stått för löpande kostnader kommer tyvärr inte spela någon större roll här!

Däremot har du en liten möjlighet att hävda samäganderätt. Till exempel om du har varit med och betalat för hunden, hundmaten och veterinärkostnader. I så fall blir Lagen om samäganderätt tillämplig. Ni blir då delägare till hunden och då har var och en av er en ”viss lott i godset”, vilket i det här fallet innebär umgängesrätt eller del av köpeskillingen vid en eventuell försäljning. Det faktum att hunden är registrerad på en av er har ingen betydelse, då det är syftet att samäga som gör lagen tillämplig. Skulle däremot en tvist uppstå om vem som har äganderätten kan registreringen ha viss bevisverkan. Andra faktorer, som att hunden köpts för pengar från ert gemensamma konto, att ni delat på kostnader för försäkring, omvårdnad osv, talar på motsvarande sätt emot ett eventuellt påstående om ensam äganderätt.

För att förfoga över hunden, som att t ex sälja eller avliva den, krävs båda delägares samtycke enligt 2 § samäganderättslagen. Den ena delägaren kan givetvis även välja att skänka eller sälja sin andel till den andra delägaren. För att undvika missförstånd nu och i framtiden rekommenderar jag att ni upprättar ett skriftligt avtal rörande hunden.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,

Mvh,

Johan Håkansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2782)
2020-11-28 Vad anses som samboegendom?
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?
2020-11-25 Kan sambo få täckning för enskilda skulder från samboegendom?
2020-11-25 Bodelning av lägenhet enligt sambolagen (SamboL)

Alla besvarade frågor (86656)