Vem har rätt till hittegods

FRÅGA
Hej! Jag ställde nyligen en fråga här efter att jag upphittat 1000 kr på en bowlinghall. Enligt polisen skulle pengarna tillfalla "institutionen" om ej ägaren ger sig tillkänna. Ni svarade att detta inte stämmer utan att jag som upphittare i så fall har rätt till pengarna. Nu har jag igen varit i kontakt med polisen och de hänvisar till lagen och säger att pengarna ska tillfalla bowlinghallen. Jag hittar på nätet både en formulering om att det ska tillfalla upphittaren, men också en om att upphittat på exempelvis en butik ska tillfalla butiken, Vad stämmer egentligen?
SVAR

hej och tack för att du ställer din fråga till oss på lawline!

Jag har själv beaktat lagen om hittegods och också hittat huvudregeln "Om ägaren inte blir känd inom 3 månader från det att fyndet anmäldes till polisen så får upphittaren godset", i 4 § här i denna lag. Vilket bör innebära att du som har hittat pengarna ska ha rätt till dem. Jag har svårt att se, utifrån tolkning av just denna lag, att ägarna till bowlingen skulle ha rätt till pengarna före dig. Kan ju vara att polisen tolkar det som att bowlinghallen är att anse som upphittare, men det känns som en väldigt konstig tolkning.

Vi som lawline står fast vid vårt svar om att du som upphittare har rätt till pengarna. Kontakta gärna våra juridiska rådgivare för mer informeration, alternativt be polisen att redovisa de lagliga stöd de har för sitt påstående.

Hoppas att de var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?