Vem har rätt till egendom när den befinner sig i annans besittning?

2017-11-14 i Avtal
FRÅGA
Hej ,En fråga om en cykel i ett dödsbo, Jag plus två andra har via testamente ärvt ett dödsbo. Dödsboet köpte en cykel i juni 2016 , vi har kvitto/värdebevis samt cykelnyckel. Vid dödsfallet stod cykeln hos en annan släkting. Nu önskar dödsboet ha tillbaka cykeln. Dock hävdar de som cykeln stod hos att det är där cykeln stod vid personens dödsfall som nu är ägare till cykeln och vägrar lämna tillbaka denna cykel till dödsboet. Kan detta verkligen stämma?
SVAR

Hej, tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

I det här fallet behöver man bevisa att cykeln ägs utav dödsboet och att de har rätt att göra anspråk på cykeln.

När det gäller frågor om vem som har rätt till vad så behöver man prata om besittning. För att kunna göra anspråk på cykeln måste dödsboet kunna bevisa att de är de rätta ägarna till cykeln. För att man ska anses vara ägare till en cykel och att det ska finnas sakrättsligt skydd för cykeln krävs i svensk rätt tradition. Tradition betyder att man ska ha saken i sin besittning, alltså ha cykeln hos sig i första hand. Det räcker alltså inte med att man har ett avtal utan det måste också ha skett en tradition. Cykeln kan inte vara kvar i säljarens besittning för att den ska vara skyddad.

Det finns dock undantag när det gäller köp av lös egendom mellan närstående. Eftersom det här är en släkting kan det ses som en närstående. Det krävs då istället tradition genom rådighetsavskärande. Det betyder att om ni har cykelnnyckeln och cykeln är låst och inte kan användas av släktingen utan att ni låser upp den så har ett rådighetsavskärande gjorts och ni har sakrättsligt skydd för cykeln.

Sammanfattningsvis betyder det att huvudregeln för att ni ska kunna göra anspråk på cykeln är att det tas från säljarens besittning. I fall med närstående räcker det dock att cykeln inte längre kan användas av säljaren.

Det här finns inget konkret lagstöd för utan är rätt som är framtagen ur praxis, vill ni veta mer se NJA 1997 s.660 och NJA 2007 s. 413.

Hoppas ni fick svar på er fråga!

Vänligen,

Julia Gustafsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1539)
2021-09-26 Får mitt gym höja priset i efterhand?
2021-09-25 Är jag tvungen att skriva på ett avtal?
2021-09-24 Borde inte ett avtal vara formulerat så att parterna har lika vinning av det?
2021-09-22 Kan man avtala om en rätt att återfå en skänkt häst?

Alla besvarade frågor (95859)