FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv25/11/2019

Vem har rätt till efterarv?

Arvsrätt vid avliden efterarvinge?

Träder efterarvingens barn in som efterarvingar? Vi var 3 syskon som är efterarvingar till vår mors syster och man i

ett barnlöst äktenskap.

Vår bror avled i höst. Vad gäller vid vår mors systers mans bortgång?

Vilka utgör efterarvingar?

Jag och min syster ?

Alt. tillsammans med vår avlidne brors barn

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Bestämmelser om arv och efterarv finns i Ärvdabalkens (ÄB) andre och tredje kapital.

När er mors syster avled ärvde hennes make enligt reglerna i 3 kap. 1 § första stycket ÄB. Bestämmelsen stadgar att om arvlåtaren var gift ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Finns det barn utom äktenskapet (särkullbarn) har dess rätt att få ut sin del av arvet direkt. Så är inte aktuellt i ert fall.

När den efterlevande maken (er mors systers make) går bort träder reglerna i 3 kap. 2 § ÄB in. Lever vid den efterlevande makens död någon bröstarvinge till den först avlidna maken eller dennes föräldrar, syskon eller syskons avkomling ska som utgångspunkt hälften av den efterlevande makens bo tillfalla dem som då har den bästa arvsrätten efter den först avlidna maken. Fördelningen sker i den ordning som lagen stadgar, innebärande att om er mors syster och hennes make hade haft ett barn (bröstarvinge) hade vederbörande varit först att ärva. I ert fall finns det däremot varken bröstarvinge eller föräldrar som kan ärva, varför syskon och syskons avkomlingar aktualiseras. I första hand skulle i sådana fall er mor ha rätt till efterarv efter sin syster. Om er mor lever kommer hon ensam att ärva den hälft som utgör efterarv efter hennes syster (under förutsättning att hon är enda syskonet). Såsom frågan är ställd tolkar jag det däremot som att er mor är avliden varför ni, i lagen benämnda "syskons avkomlingar", har rätt till efterarv.

Den hälft av kvarlåtenskapen som ska utgå i efterarv kommer att fördelas i tre delar då ni är tre syskon. En del av efterarvet går till dig, en till din syster och en till din avlidne brors barn då de träder istället för sin far och delar på hans del (den s.k. istadarätten).

Sammanfattningsvis och som svar på din fråga innebär det att efterarvingar efter er moster är du, din syster och er avlidne brors barn, under förutsättning att er mor inte är i livet. Lever er mor är det istället hon som har rätt till efterarv och ni ärver henne den dag hon går bort.

Hoppas du fått klarhet i vad som gäller. Om något är oklart eller du behöver hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för frågor, offert och tidsbokning. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare