Vem har rätt till den leasade bilen vid separation?

FRÅGA
Min dotter och hennes sambo ska separera. De har under sommaren leasat en bil, som står på hennes pojkvän. Vem har rätt till bilen. Min dotter vill inte ha den och sambon säger att hon måste ta den för det var hon som ville ha den.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kan börja med att säga att vid separation mellan sambos så gäller sambolagen om man inte kommit överens om annat via samboavtal. Enligt sambolagen så ingår sambos bostad och bohag i bodelningen om det förvärvats för gemensamt bruk (3 § och 8 § sambolagen). Till bohag hör sådant som samborna har i sitt gemensamma hem, och därmed räknas inte bil (6 § sambolagen). En bil tillfaller alltså den som äger bilen.

Nu rör det ju sig om en leasad bil vilket betyder att varken din dotter eller hennes sambo har äganderätt till bilen. Däremot så finns det ju en nyttjanderätt till bilen och den nyttjanderätten tillhör den person som ingått leasingavtalet med leasingbolaget. I det här fallet verkar det vara din dotters sambo. Om det är han som är avtalspart med leasingbolaget så är det han som gentemot dem har skyldighet att prestera betalning osv. Det skulle dock kunna gå att överföra leasingkontraktet på din dotter, men av din fråga så förstår jag det som att hon inte vill behålla bilen. Det skulle eventuellt kunna finnas en rätt för sambon att begära att hon står för en del av kostnaden, om man kan komma fram till att det fanns en sådan överenskommelse dem emellan, men det är inget jag kan svara på utifrån informationen som jag har fått.

Sammanfattningsvis: Personen som äger bilen har rätt till den. I det här fallet rör det sig om en leasad bil vilket betyder att varken din dotter eller hennes sambo har äganderätt till bilen. Däremot så blir det den person som är avtalspart till leasingbolaget som har nyttjanderätt och därmed skyldighet att prestera enligt avtalet. Om det inte är aktuellt för varken din dotter eller sambon att ha kvar bilen så bör sambon prata med leasingbolaget och se om det går att säga upp avtalet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, om inte är du varmt välkommen att komma in med en ny fråga till oss här på Lawline.

Vänligen,

Fanny Rudén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?