Vem har rätt till bostaden vid upphörande av samboförhållande?

FRÅGA
Hej! jag bor i en hyresrätt sedan snart 4 år tillbaka. Nu ska min flickvän flytta in och bli min sambo. Om det tar slut mellan oss i framtiden, behöver jag då oroa mig för att hon ska kunna ,juridiskt sett, ta över kontraktet genom en tvist? (även om det gått flera år?) Jag tänker att jag skaffade lägenheten för att bo i själv typ 4 år innan jag träffade henne så den borde väl inte kunna tillfalla henne? Vi har inga barn. tacksam för svar!
SVAR

Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline!

Bestämmelser beträffande bodelning vid upphörande av ett samboförhållande regleras i sambolagen.

Om vi ponerar att du och din blivande sambo går skilda vägar i framtiden så kan det precis som du har konstaterat uppstå en tvist gällande det så kallade samboegendomen. Samboegendom utgör den gemensamma bostaden och bohagen enligt 3 § sambolagen. Av lagkommentarerna till förevarande lagrum framgår det emellertid att egendom som förvärvats innan samlevnaden kan normalt sätt icke anses som anskaffat för gemensam användning och ska således icke betraktas som samboegendom. Du har sålunda laglig rätt att kvarhålla bostaden i enlighet med huvudregeln om en separation komma skall. Jag vill dock informera dig om att det i vissa fall kan finnas fog för den icke berättigade att överta vederpartens lägenhet enligt 22 § sambolagen. Om ni exempelvis skaffar barn kan det finnas saklig grund för din flickvän att överta lägenheten om hon bäst behöver bostaden och om övertagandet med hänsyn till omständigheterna i övrigt är skäligt. Om det däremot inte finns barn inblandad krävs synnerliga skäl vid ett eventuellt övertagande. Rekvisitet synnerliga skäl ska dock tolkas restriktivt vilket innebär att det är väldigt få situationer som omfattas av begreppet.

Mot bakgrund av det som har framförts kan jag konstatera att du i regel har rätt till bostaden vid en eventuell separation. I fall någon av de redogjorda undantagsreglerna aktualiseras blir ärendet emellertid en aning kontroversiell.

Vänligen,

Anonym Rådgivare
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2761)
2020-10-29 Samboegendom
2020-10-29 Behöver jag lösa ut min sambo ur huset en andra gång?
2020-10-25 Bodelning mellan sambor - bostad och bohag
2020-10-24 Bodelning gällande hyresrätt som sambor

Alla besvarade frågor (85630)