Vem har rätt till bohaget när sambo avlider?

2017-07-24 i Sambo
FRÅGA
Min mamma har avlidit. Hon var i ett samboförhållande där de hade en gemensam hyreslägenhet. Vad gäller bohaget i lägenheten så undrar jag om jag har rätt till vissa föremål som jag starkt förknippar med min mor. Har jag rätt till en viss del eller äger min mammas sambo allt nu som finns i lägenheten?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sambor ärver inte varandra. När en sambo avlider upphör samboförhållandet och en bodelning görs. Den avlidnes arvingar får rätt till hälften av samboegendomen och den efterlevande sambon får rätt till den andra halvan av samboegendomen, i detta fallet hälften av bohaget som de har skaffat för gemensamt bruk. Med bohag menas enligt sambolagen möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Till gemensamt bohag räknas inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk eller huvudsakligen för fritidsändamål.
Det innebär att alla föremål som din mamma köpt innan hon flyttade in med sin sambo och alla föremål som hon köpt efter det- som inte var för gemensamt bruk- inte är samboegendom och därför tillfaller dig och eventuella syskon.

Vad gäller samboegendomen får ni alltså rätt till hälften av den, som vid skilsmässa tar man all samboegendom, skuldtäcker och delar på två, den ena delen får ni genom arv och den andra delen får sambon genom samboskapet. I första hand får ni rätt till samboegendomen som tillhörde er mamma. Du och eventuella syskon har alltså rätt till hälften av bohaget som utgör samboegendom och chanserna är stora att du har rätt till föremål som har affektionsvärde för er.

Vänligen

Josefine Dahlqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (506)
2021-12-05 Kan gåvor som min sambo gav mig innan hans frånfälle återvinnas av hans barn?
2021-12-03 Kommer jag ärva min sambos skulder?
2021-11-20 Vem får behålla den gemensamma bostaden som ägs av mig om min sambo avlider?
2021-11-16 Gäller ett samboavtal som inte längre finns i fysisk form?

Alla besvarade frågor (97674)