Vem har rätt till bilen om båda samborna bidragit till köpet?

FRÅGA
Hej! Jag och min sambo har köpt bil. Den skrivs på honom. Jag är den som skjuter in pengarna för kontantinsatsen i billånet. Hur ska vi skriva avtal oss emellan att dessa pengar tillfaller mig om vi skulle gå isär? Kan man skriva oss emellan att bilen tillhör oss båda?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem har rätt till bilen i ett samboskap?

Bilen räknas inte som samboegendom, och ingår därmed inte i en bodelning (6 § sambolagen). Den som står ägare till bilen kommer därför ha rätt till bilen vid separation.

Ni har även möjlighet att skriva ett samboavtal, vilket skulle innebära att ni kan skapa egna regler som avviker från de kring bodelning i sambolagen. Ett samboavtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av samborna (9 § sambolagen). Där bör det tydligt anges att bilen ska ingå i en framtida bodelning. Det finns inga krav på vittnen. Exempel på hur ni kan skriva i samboavtalet är "den gemensamt förvärvade egendomen (bilen) ska fördelas gemensamt mellan parterna vid bodelning".

Då ni har köpt bilen gemensamt kan en dold samäganderätt infalla, vilket kan innebära att både du och din sambo har rätt till halva bilen var. Ni har haft gemensamt ägande som avsikt, och ni har båda bidragit ekonomiskt på olika sätt. Mycket talar därför för samäganderätt, antingen dold eller öppen. Öppen samäganderätt (regleras i samäganderättslagen) innebär att ni äger olika andelar i bilen, och att ni har rätt till dessa andelar. Om vi för enkelhetens skull säger att bilen är värd 10 000 kronor och du har bidragit med 3000 kronor, så har du rätt till 30 % av bilens värde.

Skulle det bli problem med vem bilen ska tillfalla vid samägande, så finns möjlighet att sälja bilen vid tvist och bodelning och få mäjlighet till sin andel av försäljningen av bilen (6 § samäganderättslagen).

Sammanfattning

Jag rekommenderar er att skriva ett tydligt samboavtal, där ni reglerar hur mycket av bilen som ska tillfalla vardera sambo och vem den ska tillfalla vid bodelning. Om ni inte väljer att skriva ett samboavtal, finns det möjlighet att yrka på dold samäganderätt till bilen för att få ut vardera andel. Det kan dock bli svårare att bevisa i det senare fallet vad som egentligen gäller.

Jag rekommenderar dig dock att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Amila Zahirovic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3014)
2021-10-13 Samboavtal och hyra
2021-10-12 Gemensam egendom i samboförhållande, dold samäganderätt
2021-10-11 Har min ex-sambo rätt att bo i min lägenhet, eller rätt till hälften vi en försäljning?
2021-10-09 När anses ett par stadigvarande bo tillsammans i sambolagens mening?

Alla besvarade frågor (96356)