Vem har rätt till bil, husvagn och hund vid en separation?

FRÅGA
Vem har rätt till bil, husvagn och hund vid en separation? Jag och min sambo köpte bilen och husvagnen för gemensamt bruk. Dock va det jag som betalade handpenningen på bilen samt hela kostnaden på husvagnen.Jag står som ägare på både bil och husvagn. Hunden har vi alltid sagt att det är min hund. Jag köpte den, jag står som ensam ägare på den.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledning

Sambolagen reglerar var som sker när ett samboförhållande upphör. Lagen är dispositiv vilket innebär att den kan avtalas bort genom ett så kallat samboavtal (9 § sambolagen). När jag besvara din fråga utgår jag ifrån att något sådant avtal inte har upprättats.

Vad ingår i en bodelning?

Inom ett år efter ett samboförhållande har upphört kan en sambo begära en bodelning om hen vill det (8 § sambolagen). I bodelningen ingår samboegendom. Samboegendomen består av sambors gemensamma bostad och bohag, förutsatt att egendomen har förvärvats för gemensam användning, d.v.s. med avsikten att egendomen ska användas gemensamt (3 § sambolagen) (5 § sambolagen). Vem som har betalat för bohaget eller bostaden spelar ingen roll utan avsikten är det som är viktigt. Bohaget består av möbler, hushållsmaskiner och annat så kallat "inre lösöre" som är avsett för det gemensamma hemmet. Till gemensamt bohag räknas inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk (6 § sambolagen).

Ingår bil och husvagn i en bodeling?
Som nämnt ovan kan endast samboegendom bli föremål för en bodelning. En husvagn och bil utgör inte samboegendom eftersom det varken kan räknas som bohag (inre lösöre) eller en bostad. Husvagnen och bilen kommer alltså inte ingå i bodelningen.

Hund och bodeling

En hund kan inte anses vara samboegendom enligt sambolagen eftersom den inte utgör bohag. Flera personer kan dock samäga en hund tillsammans, men eftersom du skriver att du står som ensam ägare till hunden och att du köpte den borde du anses vara ensam ägare till hunden, förutsatt att principen om dold samäganderätt inte är tillämpbar (se nedan).

Principen om dold samäganderätt

Inom juridiken brukar man presumera (utgå ifrån) att den som är registrerad ägare till ett föremål är den faktiska ägaren till den egendomen. Principen om dold samäganderätt är ett undantag från denna presumtion som innebär att egendom kan anses ägas av någon annan än som köpte/förvärvade den egendomen eller som är registrerad ägare till egendomen. För att det ska vara fråga om dold samäganderätt måste egendomen för det första ha förvärvats med syftet att den ska användas för sambors/makars gemensamma bruk. För det andra ska "den dolda ägaren" ha bidragit ekonomiskt till förvärvet på ett sätt som har möjliggjort eller underlättat inköpet av egendomen. För det tredje måste både sambosarna/makarna ha tänkt/förutsatt att egendomen faktiskt skulle användas gemensamt. (se exempelvis rättsfallet NJA 2008 s. 826). Det krävs inte att paret har brukat egendomen gemensamt utan det är avsikten vid anskaffandet som är det viktiga.

Om dessa tre krav är uppfyllda avseende egendom föreligger dold samäganderätt. Därför finns det en möjlighet att din f.d. sambo samäger husvagnen och bilen, även om hen inte är registrerad ägare till dessa eller bara betalat en liten del av egendomen. Om hen inte har bidragit ekonomiskt på något sätt kan hen dock inte bli samägare.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis presumeras det att den som är registrerad ägare till en bil, husvagn eller hund ensam äger egendomen, dock kan dold samäganderätt föranleda att denna presumtion bryts. För att detta ska ske måste din f.d. sambo hävda att hen är samägare till egendomen d.v.s. husvagnen, husbilen och/eller hunden. I ditt fall kommer den egendom som eventuellt anses vara dolt samägd inte ingå i bodelningen eftersom det inte utgör samboegendom, dock kommer lagen om samäganderätt tillämpas på egendom som är samägd.

Om du och din f.d. sambo har svårt att komma överens avseende vem som är ägare till vad kan det vara bra att anlita en jurist som kan hjälpa er lösa den frågan. Det som talar till din fördel är att du är registrerad ägare till bilen, husvagnen och hunden och dessutom har betalat för egendomen själv (förutom bilen).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.

Med vänliga hälsningar,

Elin Andrén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3019)
2021-10-20 Sambolagen och samboavtal
2021-10-19 Hur kan huset undantas från att bli samboegendom?
2021-10-19 Hur säkrar jag min rätt till samboegendom?
2021-10-18 Samboegendom, lottläggning och behovsprövning

Alla besvarade frågor (96475)