Vem har rätt närvara på ett utvecklingssamtal i skolan?

Hej

Har en fundering. Va gäller ang utvecklingssamtal i skolan? Min dotters pappa har tagit med sin särbo till ett utvecklings samtal utan min vetskap , skolan som informerade mig dagen efter.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det som gäller angående barn och elevers utveckling i skolan regleras i 3 kap Skollagen.

Ett utvecklingssamtal riktar sig till elev och vårdnadshavare, enligt 3 kap 4 § Skollagen.

Det är alltså endast vårdnadshavare som får närvara på ett utvecklingssamtal.

En förälder som inte har vårdnaden om sitt barn, till exempel, har inte samma rätt som vårdnadshavaren vad gäller att ta del av vissa uppgifter som rör barnet eller att delta på utvecklingssamtal. En förälder som inte är vårdnadshavare ska dock hållas underrättad om sitt barns skolgång till den del det är möjligt men hur mycket man har rätt veta är beroende av om man är vårdnadshavare eller inte.

Hänsyn måste dock alltid tas till sekretessbestämmelserna vad gäller barnets situation i skolan, oavsett vem man informerar. Sekretess för enskild i grundskola och gymnasieskola, m.m regleras i 23 kap 2 § Offentlighets- och sekretesslagen. Huvudregeln är vidare att sekretess som ska skydda ett barn också gäller i förhållande till vårdnadshavaren. Sekretessen gäller dock inte i förhållande till vårdnadshavaren i den utsträckning vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter enligt 6 kap 11 § Föräldrabalken, om det inte kan antas att barnet lider betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren, 12 kap 3 § Offentlighets- och sekretesslagen. Enligt 6 kap 11 § Föräldrabalken har alltså vårdnadshavaren både rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter.

Sammanfattning

En person som inte är vårdnadshavare har inte rätt att delta på elevens utvecklingssamtal då det riktar sig till eleven och vårdnadshavaren. Utvecklingssamtalet kan beröra känsliga uppgifter om barnet som endast vårdnadshavaren har rätt att få kännedom om.

Amanda KeithRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo