Vem har rätt att ta över den gemensamma bostaden vid bodelning?

2020-08-03 i Bodelning
FRÅGA
Hej, jag vill inte min ex man ska ta huset över bodelning. Jag vill ska sälja huset, va kan jag gjora?Tack
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad innebär bodelning?

Vid äktenskapsskillnad måste man bodela (9 kap. 1 § ÄktB). Bodelning innebär att man delar upp egendom mellan sig och sin partner. Vid bodelning ska all giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB).Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Vid en bodelning ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Efter andelsberäkningen sker lottläggning, där avgörs hur egendomen ska fördelas mellan makarna (11 kap. 7 § ÄktB).

Det finns en presumtion om att det föreligger dold samäganderätt av fast egendom om fastigheten är köpt för gemensamt bruk, det finns ett ekonomiskt bidrag från den dolde ägaren eller om det finns ett avtal. Vad som är viktigt att komma ihåg är dock att det man äger och giftorättsgods är två olika saker. Vad som är giftorättsgods påverkar vad som ska vara med i bodelningen. Allt som inte är enskild egendom, är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Om huset inte är ditt ex enskilda egendom, ska det alltså ingå i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB).

Vem har rätt att ta över den gemensamma bostaden vid bodelning?

Den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad har rätt att få bostaden avräknad på sin lott. För att en make ska få överta en bostad som även tillhör den andra maken, måste ett sådant övertagande med hänsyn till omständigheterna i övrigt anses skäligt (11 kap. 8 § ÄktB). Om ditt ex är i större behov av bostaden och det är skäligt i övrigt, har du rätt att bli ersatt för att bostaden avräknas på ditt ex lott (11 kap. 9 § ÄktB). Den som har barn hos sig anses i regel ha bäst behov av bostaden. Andra skäl till bäst behov kan vara att bostaden är handikappanpassad eller att den ena maken har problem att ta sig in på bostadsmarknaden (tex betalningsanmärkningar). Även ålder och hälsa kan beaktas.

Hälsningar,

Julia Lax
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2711)
2021-01-19 Hur löser man ut en make ur bostad när halva fastigheten utgör enskild egendom?
2021-01-16 Kräva bodelning efter fem år?
2021-01-16 Vad ingår i bodelningen när man är sambor/ makar?
2021-01-14 Hur fördelas försäljningssumman av en lägenhet vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (88291)