Vem har rätt att överta hyresrätt vid samboförhållandet upphörande

FRÅGA
HejMin sambo flyttade ut för 12 dagar sen och vi har ingen kontakt sen dess. Han bor nu hos sin mor. Kan man anse lagligt att samborelationen har upphört? Eller när? Vem har rätt till lägenheten som vi skaffade för gemensamt boende? Vi har bott tillsammans i nuvarande hyresrätt i 1,5 år. Jag står på kontraktet, han är inte skriven på adressen. Han har stått i kö i fler år på Östersundshem, jag har bara 1,5 års kötid. MvhElisabeth
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga så kommer jag först att gå igenom om ert förhållande är ett samboförhållande i lagens mening. Detta har betydelse eftersom Sambolagen (SL) då blir tillämplig och i denna lag regleras förhållandet mellan sambor och även hur egendom skall fördelas mellan sambor när ett samboförhållande upphör.

Samboförhållande – då två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande

Enligt sambolagen så avses med sambor två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, SL 1 §.

Lagen uppställer alltså två krav för att det ska vara ett samboförhållande. För det första ska ni stadigvarande bo tillsammans och för det andra ska ni bo ihop i ett parförhållande. Vid denna prövning får man göra en helhetsbedömning av ert förhållande. Att ni stadigvarande skall bo med varandra innebär att det inte får vara en alltför kortvarig förbindelse. Det finns ingen bestämd tid för hur länge man skall ha bott tillsammans för att uppfylla detta krav men den allmänna rekommendationen är minst sex månader. Som jag förstår det har ni bott ihop åtminstone 1,5 år vilket gör att ni uppfyller kravet. Alltså bör er relation vara att betrakta som ett samboförhållande i lagens mening och sambolagen gäller på ert förhållande.

Ett samboförhållande kan upphöra genom att en av samborna flyttar och bosätter sig på annat håll

Ett samboförhållande kan bland annat avslutas genom att samborna flyttar isär, SL 2 §. Samborna anses flytta isär när någon av dem bosatt sig på annat håll. Det gäller även om den nya bostaden inte kan betraktas som permanent.

Det finns alltså ingen tidsangivelse i lagen om att en viss tid måste förflyta efter det att den ena sambon har flyttat för en samborelation ska anses ha upphört. Det som är avgörande är istället om en av samborna har bosatt sig på annat håll och att avsikten med flytten inte bara är tillfällig. Flytten får alltså inte bero på att en sambo exempelvis befinner sig på annan ort under en period på grund av vistelse på sjukhus eller på grund av arbete. Ert samboförhållande skulle därmed kunna sägas ha upphört redan efter 12 dagar om avsikten med flytten inte endast är tillfällig och din sambo inte flyttar tillbaka inom kort.

Dock är det så att ett samboförhållande kan anses ha återupptagits om en av samborna flyttar tillbaka. Men du nämner inget som tyder på att din före detta sambo skulle ha någon sådan avsikt så därmed blir det inte relevant i ditt fall.

Samboegendom – gemensam bostad och bohag som har köpts för gemensam användning

Sambors gemensamma bostad och bohag (exempelvis möbler) som förvärvats för gemensam användning utgör samboegendom, SL 3 §. Detta gäller oavsett vem som har betalat för egendomen eller vem som står som ägare till egendomen. En hyresrätt kan utgöra gemensam bostad i sambolagens mening, SL 5 §. Att urskilja samboegendomen från annan egendom i förhållandet har betydelse när samboförhållandet avslutas då det är samboegendomen som skall fördelas mellan samborna, under förutsättning att någon av samborna begär det, SL 8 §. All egendom som inte är samboegendom faller däremot utanför bodelningen vilket innebär att varje sambo behåller sin egen egendom. En begäran om bodelning ska göras inom ett år efter det att samboförhållandet upphörde.

Du säger att lägenheten införskaffades för gemensamt boende och därmed är hyresrätten förvärvad för gemensam användning vilket medför att den utgör samboegendom. Skulle du eller din före detta partner begära bodelning kommer hyresrätten att ingå i denna.

En sambos rätt att överta hyresrätten

Om lägenheten anses utgöra samboegendom och bodelning mellan samborna skall göras så är det den sambo som bäst behöver bostaden som har rätt att överta denna, SL 16 §. En förutsättning för att en sambo skall få överta bostad som tillhör den andra sambon är att detta inte är oskäligt. Jag har dock svårt att svara på om det i ditt fall skulle anses skäligt eller inte för din sambo att överta lägenheten.

Dock är det så enligt hyreslagens regler att en hyresgäst inte får överlåta hyresrätten till en annan person utan samtycke från hyresvärden, Jordabalken 12 kap. 32 §. Men hyresvärdens samtycke behövs dock inte om din sambo skulle få överta hyresrätten genom bodelning, Jordabalken 12 kap. 33 §.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Kristina Svensson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?