Vem har rätt att överklaga beslut från socialtjänst?

2020-09-18 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Enligt socialtjänstlagen kan enbart den enskilde själv ansöka om insatser. Men, om någon annan än personen själv överklagar ett beslut enligt SoL, vad händer då? Avvisas äverklagan? Då man inte anses ha "rätt att överklaga" eller ska överklagan ändå skickas till förvaltningsrätten för prövning i frågan?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det korta svaret på din fråga är att en överklagan av någon annan än den beslutet berör skulle avvisas av förvaltningsrätten.

Beslut som fattas med stöd av Socialtjänstlagen är sådana beslut som kan överklagas till förvaltningsrätten (16 kap. 3 § Socialtjänstlagen).

Vem har rätt att överklaga ett förvaltningsrättsligt beslut?

Ett beslut från socialtjänsten får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått hen emot (42 § Förvaltningslagen). Beslutet behöver alltså ha faktiska och inte helt positiva verkningar för att kunna överklagas. Dessutom krävs att beslutet "angår en". Ett beslut angår naturligtvis den som är part, d.v.s. den socialtjänstens beslut direkt riktar sig mot. Riktas beslutet inte mot en själv krävs att en (1)ändå påverkas av beslutet OCH (2)att en har ett av lagen erkänt intresse av beslutet det rör sig om.

Som exempel kan nämnas att Svenska naturskyddsföreningen i ett rättsfall hade rätt att överklaga beslut om avverkning av skog i fjällnära miljö, vilket grundades på bestämmelser i miljöbalken (16 kap. 13 § Miljöbalken).

Att ha rätt att överklaga beslut från socialtjänsten som exempelvis anhörig har jag dock inte hittat något lagligt stöd för. Dock kan detta bli fallet om det finns en fullmakt från personen beslutet rör och den anhörige.

Vad händer om fel person överklagar?

Är det så att person utan klagorätt har överklagat ett förvaltningsbeslut ska överklagan avvisas av förvaltningsrätten (47 § Förvaltningslagen). Att en överklagan avvisas innebär att frågan inte testas i sak.

Hoppas att du har fått svar på dina funderingar, annars är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (649)
2021-06-11 Kan ett barn som är placerat i familjehem enligt SoL välja att flytta därifrån?
2021-05-29 Har föräldrarna rätt att underrättas om beslut om LVU?
2021-05-16 Jaktvapentillstånd efter suicidförsök
2021-05-14 Får en kommun gynna anställda framför andra kommunmedlemmar?

Alla besvarade frågor (93065)